Aller au contenu

Intégration Alternative

Neyoliberalis, Pwogram Ajisteman Estriktirèl ak Privatizasyon nan peyi d Ayiti

  • par

Depi lemonn egziste, moun te toujou gen bezwen: bezwen manje, kay, rad, dlo, … Men resous (latè, lajan, moun, zouti ak machin, elatriye) pou satisfè tout bezwen sa yo trè piti. Pa gen okenn peyi sou la tè ki gen tout resous li bezwen. Konsa, chak peyi vin blije fè echanj, komès ak lòt pou l ka jwenn resous li pa genyen. Se ansanm echanj sa yo, ekonomis yo rele KOMES ENTENASYONAL.
Nan komès ant tout peyi yo, gen de (2) kokenn chenn lide: Pwoteksyon ak Liberalis. Se dezyèm lide a (Liberalis la) ki vin pran yon lòt fòm ki rele NEYOLIBERALIS oubyen PLAN NEYOLIBERAL.

Lire la suite »Neyoliberalis, Pwogram Ajisteman Estriktirèl ak Privatizasyon nan peyi d Ayiti