Aller au contenu

Mouvman patriyotik demokratik popilè (MPDP) yon nouvo zouti politik

Se depi bon bout tan plizyè sektè nan lavi nasyonal la ap karese lide pou mete yon mouvman politik sou pye ki ka ranmase revandikasyon popilasyon an ki toujou bafwe. Mouvman sa a t ap gen ladan l sitwayen ki kwè nan peyi d Ayiti, ki reve yon demen miyò pou mas pèp la. Yon rèv ki finalman wè jou.


Nan patisipasyon l nan magazin 4 je kontre, Marc Arthur Fils Aimé yon nan manm Mouvman patriyotik demokratik popilè esplike li nesesè pou peyi a gen yon òganizasyon politik solid, diferan ak lòt yo kòm MPDP ki ofri yon pwojè sosyete, yon altènativ, yon lòt vizyon pou sosyete a, yon lòt fason pou fè politik ki diferan ak politik politisyen tradisyonèl yo.

Dapre envite a, fòmasyon MPDP kòmanse nan baz, pou ede mas yo wè pi klè, lòt kalite lide bouyi nan tèt yo epi oryante yo nan responsablite yo genyen kòm sitwayen. Se yon okazyon pou prepare yo pou pran pouvwa pou chanje jan politik ap fèt nan peyi a, pou patisipe nan transfòmasyon sosyete a.

Ki lide k ap mennen MPDP

Se pa yon pati anplis pou vin ranfòse sa ki la deja yo, se pa yon pati nonplis k ap vin ede miltinasyonal yo piye richès peyi a epi mete peyizan deyò sou tè yo. Kontribiye yon fason legal nan pwogrè peyi a se devwa nou nan MPDP dapre dirijan Kan pèp la.

Mesye Fils Aimé di tou gen 5 gwo aks k ap gide Mouvman patriyotik demokratik popilè a pou mennen l nan objektif li. Pami aks sa a yo gen : anti enperyalis, souverènte peyi a, demokrasi elatriye. MPDP gen nan ajennda l demaske peyi a ak tout okipan, senbòl tankou MINISTHA k ap sal onè peyi a. Se yonn nan rezon ki fè MPDP deja ap travay sou 100 lane okipasyon peyi a ki te kòmanse 28 jiyè 2015 yon dat gouvènman tèt kale a vle bouche ak kanaval.

Eske MPDP nan eleksyon ?

Mouvman patriyotik demokratik popilè poko mi, anplis, jan eleksyon sa yo fèt, pèp ayisyen pa gen okenn kontwòl sou yo. Sa pa rive souvan tou pou pèp ayisyen an jwenn yon konsèy elektoral li fè konfyans 100% men annatandan, MPDP ap goufle fòs li pou yon jou enpoze l nan tout nivo, pou n rive nan pouvwa, pou n pran pouvwa, dapre pawòl Marc Arthur Fils Aimé.

Envite magazin 4 je kontre a rekonèt yo pa endiferan nan sa k ap pase jounen jodi a nan chodyè politik la. Moman sa yo, se fòmasyon, konsyantizasyon militan yo k ap kontinye fèt. Yon travay pasyans, militans ak anpil disiplin se sa MPDP ap jere jounen jodi a. Chemen pou n rive a long, si lòt gen gwo mwayen pou rive vit, sa pa deranje MPDP ki dwe rive yon jou kanmèm nan bon jan òganizasyon.

Magazin 4 je kontre se yon emisyon ki rive jwenn radyo kominotè nan 10 depatman peyi a chak semèn . Ou kapab koute nou sou menm paj la lè w klike sou « koute nou »

Sous: SAKS