Aller au contenu

40 òganizasyon fanm nan tout peyi a « reyafime chwa yo » devan palman an

Lèt tou louvri pou Palmantè yo sou chwa Reprezantant Sektè Fanm nan pwosesis pou monte Kolèj Tranzitwa Konsèy Elektoral Pèmanan an

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 14 mas 2013

Nou menm Òganizasyon Fanm ki siyen lèt sa a yon lòt fwa ankò, salye alapapòt demach Palmantè yo pran pou enplike divès sektè sosyete sivil la anjeneral ak fanm yo an patikilye pou patisipe nan pwosesis chwa fanm pou monte Kolèj Tranzitwa Konsèy Elektoral Pèmanan a.

Nan lespri pou pote kontribisyon nou nan debloke peyi a nan sa ki konsènen montay KEP a, lè nou te resevwa envitasyon Palman an, rapid rapid nou te pran chemen konsètasyon pou kapab nan tout transparans chwazi yon fanm apati kritè nou te tabli ansanm. Se konsa, nou tout te tonbe dakò sou non Doktè Lise Marie Dejean pou reprezante Sektè Fanm la nan Kolèj Tranzitwa Konsèy Elektoral Pèmanan. Dapre tout enfòmasyon, Sena Repiblik la deja dakò avèk chwa Doktè Lise-Marie Déjean alòske onivo Cham Depite a nou konstate yon bann rale Mennen vini.


Nou vle fè Depite yo sonje dosye òganizasyon fanm yo depoze nan Palman an pou konfime chwa Lise-Marie Déjean yo reponn ak: korespondans Komisyon ki sòti nan 2 chanm yo, (komisyon bikameral) la. Chwa sa a fèt nan tèt ansanm plizyè òganizasyon epi jwenn sipò plis pase 50 lòt òganizasyon fanm nan 10 Depatman nan peyi, òganizasyon k ap evolye onivo nasyonal kou rejyonal tankou: Fanm Yo La, Kay Fanm, Solidarite Fanm Ayisyèn-SOFA, Kòdinasyon Nasyonal Fanm Peyizan, Fanm Deside Jakmèl nan Sidès, Asosiyasyon Fanm Solèy D’Ayiti – AFASDA nan Nò, Groupe d’Appui au Développement du Sud nan Sid, Rasanbleman Fanm Nip nan Nip, Mouvman Fanm MPP nan Plato Santral, Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen-REFRAKA, Platfòm Fanm Sen Michèl – nan Latibonit pou nou pa nonmen tout.

Chwa Lise-Marie Déjean, chita sou yon ansam kritè ki gen pou wè ak entegrite, koyerans politik, konviksyon pou defann sa li kwè epi ki respekte prensip defann kòz li kwè ladan li, ak kapasite defann pozisyon politik pou KÒZ Fanm ak KÒZ Pèp la vanse.

Nan pratik nou ak Madam DEJEAN li toujou fè prèv yon fanm kouraj ki dedye lavi l depi plis pase trant (30) lannen nan batay pou chanje Leta ak pou fè Dwa Fanm vanse ak pou transfòmasyon sosyete a. Yon fanm onèt ki gen yon trajektwa klè, tout moun konnen kòm moun entèg. Yon fanm ki kwè epi ki respekte prensip.

N ap fè sonje tou, Lise-Marie DEJEAN se premye fanm ki demare ak yon enstitisyon Leta pou regle zafè fanm andedan peyi a kote batay li mennen pou patisipasyon politik fanm, ak koze kota a, vle tounen yon reyalite jounen jodi a.

Doktè DEJEAN se yon militant Dwa fanm, manb kòdinasyon nasyonal SOFA, youn nan premye òganizasyon ki te goumen pou gen yon Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa fanm, yon mannyè pou pote KÒZ fanm yo nan pi wo nivo espas desizyon. Kidonk se yon fanm ki byen plase pou tounen je sosyete sivil la anndan yon enstitisyon tankou KEP kote li pa gen pou syeje nan sans enterè estrikti politik osnon kandida, men nan respè chwa pèp la;

Yon fanm ki gen kapasite pou ede fè KEP la tounen enstitisyon kredib tout peyi a ap mande a, sou baz prensip li menm ak ansanm gwoup òganizasyon ki chwazi l yo kwè: fòk politik fèt yon lòt jan;

Òganizasyon ki chwazi Lise-Marie Déjean yo gen lejitimite nan batay fanm lan depi tan benbo. Se òganizasyon ki toujou pozisyonnen yo epi pran responsablite yo nan divès konjonkti k ap trakase peyi a. Oganizasyon yo chwazi Lise-Marie Déjean paske yo gen konfyans li pral respekte règ jwèt demokratik la; li pa pral asosye li ak okenn jwèt koken ki kab fèt anndan KEP la, kèlkeswa nan sektè kote koken an ta soti, pou anpeche malonèt detounen vòt pèp.

Òganizasyon Sektè fanm lan enskri chwa Lise-Marie a nan batay yo tanmen depi 1986 pou chanje Leta, pwòpte enstitisyon Leta yo, pou briganday koripsyon sispann tounen larègdwatèt ka bay letranje pretèks nan chak eleksyon vin foure bouch yo nan koze peyi Dayiti zansèt yo goumen kite pou nou dirije an chèmèt chèmètrès.

Òganizasyon ki chwazi Lise Marie Dejean yo se Òganizasyon, pou pifò ki soti nan zantray KONAP ki reprezante yon sektè fanm referans anndan peyi a, ki toujou bay dizon yo sou chwa politik yo, sou reprezantan fanm lè gen kesyon nasyonal k ap poze, keseswa onivo Konsèy Saj ou KEP. Se òganizasyon ki toujou nan lit pou chanjman nan sistèm legal pou fè fanm yo jwi dwa yo. Kidonk, se òganizasyon ki gen yon lejitimite istorik nan batay pou chanje Leta ak pou fè KÒZ fanm vanse;

Òganizasyon sa yo chwazi Lise-Marie Déjean paske yo konnen li kapab fè travay li kòm sa dwa nan enstitisyon sa avèk tout entegrite, kouraj ak endepandans. Nan sans sa òganizasyon yo kwè li nesesè pou yon mounn tankou Lise-Marie Dejean nan KEP la; yon manye pou enspire konfyans ak tou akte politik an patikilye e popilasyon an an jeneral. Kidonk, Òganizasyon fanm yo reyafime chwa yo an ki respekte demach, kritè ak prensip ki te tabli pou chwazi Reprezantant Sektè Fanm la.

Òganizasyon sa yo rete mobilize, soude ak kokenn fanm sa epi nou rete kwè depite yo ap rive antann yo sou chwa Dr Lise Marie Dejean.

Resevwa salitasyon patriyotik òganizasyon yo,

Pòtoprens, 14 mas 2013

Pou otantifikasyon:

Marie Guyrleine Justin Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen- REFRAKA,

Lisa François Fanm Yo La,

Yolette Andrée Jeanty Kay Fanm,

Marie Frantz Joachim Solidarite Fanm Ayisyèn – SOFA,

Pj. Lis òganizasyon ki kore chwa Doktè Lise-Marie DEJEAN

Kòdinasyon Nasyonal Fanm Peyizan (KONAFAP), Yvette MICHAUD

Asosiyasyon Fanm Solèy Dayiti (AFASDA), Elvire EUGENE

Fanm Korenò, Marthe MERVEILLE

Réseau des Organisations de Femmes pour l’avancement du Nord (ROFNA), Anouse PIERRE

Organisation de Femmes Ile-Adam en Action (OFIA), Marie Chantale

Konbit Fanm pou Avansman Nò (KFAN), Nadia LAZARRE

Mouvman Fanm Nò (MOFANMNO), Stéphanie VOLMAR

Fanm Blue Hills Yo La (FBHL), Plona FABLE

SID

Groupe d’Appui au Développement du Sud (GADES), Samia SALOMON

Association des Femmes de Banerase (AFB), Léomate CAZEAU

Association des Femmes de Lafortune (AFL), Mancia CHARLES

Association des Femmes de Boucanchal (AFB), Rose-Marie DELVA

Association des Femmes de Plenjon (AFP), Sincia LOGE

Association des Femmes de St Louis, Yolaine MALLEBRANCHE

Réseau des femmes actives de Platon, Nelice NOEL

Asosiyasyon Fanm Leve Kanpe (AFLK), Clercia FORJEUNE

Asosiyasyon Fanm Vanyan Flaman (AFVF), Lescot LEONARD

Femme en Marche pour l’avancement de Rousseau (FAMAR), Celène LERA

Association des Femmes Solidaires pour le Développment (AFSOD), Brunette MÉRYSE

NIP

Mouvman Fanm pou Devlòpman Nip (MOFAD), Ciadelle DETAND

Rasanbleman Fanm Nip (RAFANIP), Olenicia Jeanty CADET

Association des Femmes Arnaud, Annecy METELLUS

LWÈS

Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA), Marie Guyrleine JUSTIN

Konbit Fanm SAJ: KFS, Tania FELIX

Solidarite Fanm Ayisyèn: SOFA, Marie Frantz JOACHIM

Kay Fanm , Yolette Andrée JEANTY

Fanm Yo La, Lisa FRANCOIS

D’ELLES, Darline Gilles

PLATO SANTRAL

Mouvman Fanm Peyizan Papay, Kettly ALEXANDRE

SIDÈS

Fanm Deside Jakmèl, Ange Marie NOEL

GRANDANS

Fanm Grandans, Roseline JEAN LOUIS

Fanm Solid Grandans, Leda CHALO

Fanm Deside Jeremi, Marie Lise CHERY

Asosiyasyon Fanm Travayèz Jeremi (ASFTJ), Macula NUMA

LATIBONIT

Oganizasyon Fanm Larivyè (OFL), Renette PASTEUR

Organisation des Femmes pour le Développement de Savanne carré, Sonia DERILUS

Association des femmes pour le Développement de l’Artibonite (AFEDA), Sylvanie BERNARD

Platfòm Fanm Sen Michel, Isalène Méus

NÒDÈS

Mouvman Devlòpman Fanm Tè sale, Clairmilue DESAMMOURS

Kòdinasyon òganizasyon Fanm Nòdès (KOFANE), Mimose PROPHÈTE

NÒDWÈS

Coalition des Organisations de Femmes et Enfants pour le Développement du Nord-Ouest (COFEDNO), Yavelina JEAN-MARIE

Sous:AlterPresse