Aller au contenu

Manifèstasyon pasifik pou salè minimòm, 23 ak 24 jen

Batay Ouvriye, CTSP, STAIA, Antèn Ouvriye, SOFA, MODEP, ROZO, Saj/veye yo, Chandèl, ASID

ANN KONTINYE MOBILIZE POU DEFANN SALÈ MINIMÒM 200 GOUD LA, POU GEN BONJAN REFÒM NAN INIVESITE LETA A, POU KOURI DÈYÈ MINISTA EPI POU KONBAT LAVICHÈ AK PRIVATIZASYON TELEKO


SE MÈT KÒ KI VEYE KÒ, SALÈ MINIMÒM 200 GOUD LA SE PA YON KADO, ANN MOBILIZE POU DEFANN LI. KANMARAD NAN KATYE POPILÈ YO, CHOMÈ, TI MACHANN, TRAVAYÈ NAN FAKTORI, KOMÈS, BANK, MAGAZEN AK TOUT ANTREPRIZ KOTE PATWON YO AP BWÈ SAN PÈP LA, SENDIKALIS KI PA VANN TÈT YO BAY BOUJWA, ETIDYAN AK PWOFESÈ PWOGRESIS, VIN PATISIPE NAN YON SITIN MADI AK MÈKREDI 11È TAPAN DEVAN PALMAN AN. BATAY SA A, SE BATAY PA W, VIN PATISIPE.

Batay Ouvriye, CTSP, STAIA, Antèn Ouvriye, SOFA, MODEP, ROZO, Saj/veye yo, Chandèl, ASID