PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Intégration Alternative - Mobilisations

Jistis sosyal ak anviwonmantal pou Ayiti

Piblkasyon bilten PAPDA met sou pye pou preparasyon "Woumble pèp yo"

Posté le 24 avril 2012 par

Jou ki te 21 mas ak 12 avril 2012, PAPDA te envite plizyè òganizasyon manb li ansanm ak lòt patnè li yo nan yon rankont kote li te fè yon rapèl sou orijin mo-bilizayon anviwonmantal yo sou latè, kisa Riyo+20 an ye epi ki rezilta li te bay. konsa nou te konstate bilan negatif tout pwosesis sa a te genyen.

PAPDA ap travay pou en-plike Ayiti nan mobilizasyon mondyal sa a pou plizyè rezon, ladan yo nou ka site :

1. Katastwòf anviwon-mantal kap menase peyi a chak jou pi plis

2. Menm jan peyi a te leve flambo libète a kote li di dwa moun se pou tout moun, menm jan sa a nou kwè li enpòtan pou Ayiti patisipe nan kokennchenn mobili-zasyon pèp sou latè pou di anviwonman an se pou nou tout li ye, se pa yon machandiz e fòk nou pwoteje l.

Objektif rankont sa yo se te :

1. Ranmase plis enfòmas-yon sou sitiyasyon anvi-wonnmantal nan peyi a.

2. Chache enplike lòt òganizasyon nan reyali-zasyon aktivite nou prevwa fè yo.

Oganizasyon ki te patisipe nan rankont sa yo se : FRAKKA, ITEKA, CERFAS, Tèt Kole Ti Peyizan Ayi-syen, SAKS, Fon Lambi, Caritas Haiti, RNDDH, PAJ, REFRAKA, POHDH, MITPA .Nou konte sou patisipasyon yo.

Nap envitew telechaje bilten an pou plis detay :

PDF - 795.6 ko


 

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018 par Ricot Jean Pierre

20 ans après, les assassins du Père Jean-Marie Vincent courent toujours

Posté le 8 septembre 2014 par

Dénonciation constante du projet touristique et demande de libération de Jean Matulnès Lamy

Posté le 27 août 2014 par

Déclaration Conjointe : Appel à un instrument juridiquement contraignant sur les droits humains, les sociétés transnationales et autres entreprises

Posté le 27 juin 2014 par PAPDA

NÒT POU LAPRÈS SOU ARETE SALÈ MINIMÒM LAN

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

No to Starvation Wages in Haiti ! - No to Poverty Wages in the US !

Posté le 30 janvier 2014 par PAPDA

PAPDA mande solidarite ak batay KOSIT ap mennen nan SONAPI

Posté le 30 janvier 2014 par Camille Chalmers

1915-2013 : 98 lane dominasyon ak eksplwatasyon Meriken sou peyi d Ayiti

Posté le 26 juillet 2013 par

Declaración de la Alianza Social Continental

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

Declaración del Encuentro de la Alianza Social Continental realizado el 1 y 2 de junio en Bogotá

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

 
 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox