PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - PAPDA - Membres - SOFA

Reyaksyon SOFA sou desantdelye Lapolis nan Stanley Klib la

Posté le 1er décembre 2011 par

Solidarite Fanm Ayisyèn SOFA, aprann avèk anpil tèt chaje enfòmasyon konsènan eskandal Stanley Klib ki t ap fonksyonnen nan Bwa Vèna, Pòtoprens. Klib sa se te yon espas pou ankouraje elèv lekòl, minè 14 a 18 lane ak jèn tonbe nan tout move pratik : konsome alkòl ak dwòg, pratik fè sèks anvan lè oswa nan fòse elt... Li klè kou dlo kòk kalte klib sa a, se yon biznis ki t ap fonksyone pou esplwate minè ak jèn sa yo pou fè lajan.

Senk (5) jou apre komemorasyon Jounen Entènasyonal Dwa Timoun, nan moman n ap komemore Jounen Entènasyonal Kont Vyolans sou Fanm, SOFA salye entèvansyon Lapolis fè jou 25 novanm lan kote li mete men sou responsab la Mouche Stanley MATTEIS. Sak pase a mete nou devan yon konsta ki gen gou fyèl, ki montre jan sosyete nou an ap degrade ; ak fason enstitisyon nan peyi a pa fè anyen pou pwoteje ti moun yo, jèn yo, sitwayen ak sitwayèn... Egzistans klib k ap òganize kalte pwogram sa yo, fè nou mande kote enstitisyon ki gen responsablite bay biznis yo patant epi kontwole yo ? Ki dispozisyon konkrè enstitisyon sa yo pran pou pwoteje dwa timoun, aloske Ayiti siyen divès akò ak Konvansyon sou Dwa Timoun ?

Pratik jèn yo tou, ki lib e libè ap frekante mòd klib sa yo fè n poze kesyon tou sou responsablite paran yo ki parèt demisyone ? Se yon sitiyasyon, ki marande ak divès kalte pwoblèm sosyal ak ekonomik sosyete neyoliberal ak patriyaka a, kote pifò (46 pousan 100) fanmi yo jounen jodi a monoparantal, kote pifo gason iresponsab, se fanm yo ki lage poukont yo ak chay responsabilite pou fè : edikasyon timoun yo, chache manje, mete lekòl, abiye, ak tout lòt kalite koze...san konte yon latriye lòt pwoblèm sosyete neyoliberal ak Leta vagnè a tankou : politik santralizasyon peyi ak dekonsantrasyon sèvis yo ki pa fèt, ki lakòz lekòl yo twò lwen zòn elèv yo abite, anpil jèn ap viv lwen paran akòz yo blije vin chèche lekòl nan lòt vil oswa nan kapital ; vin jwenn Leta pa mete politik lwazi pou jèn yo elt...

Menm jan, Leta kapitalis neyoliberal la sou baz globalizasyon ap fè pwomosyon tout move pratik ki soti lòt peyi ki ekspoze jèn yo toutan ak tout kalte vye mesaj nan chante, fim, televizyon, videyo, liv pòno k ap vann sou tout twotwa (Chanmas elt.) Medya Leta yo kòm prensipal enstitisyon ki pou ta ofri lòt modèl, plis livre yo nan fè pwopagann pou Gouvènman olye yo fè bonjan pwogram sosyal ak edikatif pou popilasyon an.

SOFA ap raple, se pa pou lapremyè fwa, Lapolis fè entèvansyon pou fèmen mòd klib ilegal sa yo. Sa te deja fèt kèk ane anvan, kote lapolis te debake nan yon klib konsa nan Tijo/ Pòtoprens. Kidonk se pouse klib banbòch debride sa yo, ap pouse nan figi nou tankou djondjon.

Se pou sa SOFA mande tout enstitisyon leta : Ministè Afè Sosyal, Lapolis, espesyalman Brigad Minè, ki gen responsablite pwoteksyon Minè yo, Jèn ak sosyete an jeneral, pran tout dispozisyon pou frennen deriv sa a ki menase jenès ayisyèn la.

Konsa, nan lespri Konvansyon Dwa Timoun, nan atik 33 ki mande Leta pran tout mezi sitou mezi lejislativ, administrativ, sosyal ak edikativ pou pwoteje timoun pou yo pa pran dwòg ak lòt pwodui k ap aji sou lespri yo, epi ak nan atik 34 ki egzije Leta pwoteje timoun kont tout fòm esplwatasyon seksyèl, SOFA mande pou :

• Lajistis jije epi pran sanksyon kòmsadwa kont Stanley Matteis, pwopriyetè klib la ak tout konplis li ki mele nan jere biznis kriminèl sa a ; jan atik 261 Konstitisyon 1987 la, mande pou lalwa asire pwoteksyon tout timoun.

• Pou Leta ayisyen ak enstans ki pi konsènen yo tankou Ministè Afè Sosyal ansanm ak Enstiti Byenèt sosyal, Ministè Jènès, Espò ak Asyon sivik, Ministè lajistis, Ministè Edikasyon Nasyonal defini yon estrateji pou idantifye, fèmen epi trennen lajistis moun k ap òganize kalte aktivite sa yo avèk Minè, avèk jèn.

• Pou enstans Leta ki konsènen yo pran dispozisyon prese prese pou kontwole fason pwodui tankou alkòl, dwòg ap vann nan peyi a, san konsidere si se ti moun, si se granmoun ;

• Pou gen kontwòl sou makfabrik ak kalite lwazi ki disponib pou timoun, tan Ministè Edikasyon Nasyonal dwe ankouraje lekòl yo, kreye lwazi nan espas pa yo, ki koresponn ak laj timoun yo, menmjan an tou pou gen dispozisyon ki pran pou meri yo kreye oswa ankouraje aktivite nan kominote yo ki respekte prensip dwa timoun jan atik 31 Konvansyon Dwa Timoun rekòmande sa nan alineya 2 a.

Pwoteje timoun, minè ak jèn yo, bay yo bonjan direksyon, se responsablite sosyete a, Otorite nan Leta yo, Paran, Sitwayen fanm kou gason, nou tout konsènen.

Pòtoprens, 30 novanm 2011

Pou SOFA,

Olga BENOIT

Kòdonatris Aks Lit kont Vyolans sou Fanm

Carole P.P. JACOB

Kòdonatris Biwo Egzekitif 

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu du travail en Haïti

Posté le 26 mars 2015 par Ricot Jean Pierre

Notre vision et position sur la Santé

Posté le 4 juillet 2014 par

Pozisyon SOFA sou akò 14 mas 2014 ki soti nan dyalòg politik ak enstitisyonèl la

Posté le 24 mars 2014 par Camille Chalmers

Nòt pou Laprès SOFA sou koze lanmò Jij Jean Serge Joseph

Posté le 24 juillet 2013 par

SOFA, RNDDH, POHDH, Kay Fanm mettent en garde contre toutes manoeuvres politico-judiciaires visant à substituer la victime à son agresseur

Posté le 23 janvier 2013 par

Déclaration de la Solidarite Fanm Ayisyèn - SOFA - à l’occasion du 3ième anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010

Posté le 11 janvier 2013 par

La société haïtienne doit se révolter contre toute campagne de dénigrement visant à porter atteinte à l’intégrité morale de la jeune femme victime de viol.

Posté le 18 décembre 2012 par

Deklarasyon SOFA nan okazyon selebrasyon 8 mas 2012

Posté le 9 mars 2012 par

Communiqué de Presse de la SOFA A l’occasion du 8 Mars /Journée Internationale des Droits des Femmes

Posté le 8 mars 2012 par

NÒT OMAJ POU SONIA PIERRE

Posté le 8 décembre 2011 par

 
 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox