PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Souveraineté alimentaire - Production nationale

Kredi agrikòl nan peyi d’Ayiti - vizyon ak altènatif peyizan yo.

Posté le 14 mars 2011 par

Nan kad batay pou rive fè peyi a granmoun tèt li nan zafè lamanjay, òganizasyon peyizan yo te reyini mèkredi 2 epi jedi 3 mas 2011 nan pòtoprens pou reflechi sou ki model kredi agrikòl ki kapab mete sou pye nan kad yon lòt vizyon pou Agrikilti nan peyi d’Ayiti. PAPDA reyalize chita pale sa nan lide pou rive mete kanpe yon manifes Kredi Peyiza k ap sèvi kòm gid pou desidè politik piblik yo nan sa ki konsène kredi agrikòl nan peyi DAyiti. Pandan de (2) jou travay san pran souf, refleksyon yo te chita sou listwa kredi agrikòl nan peyi a, ki modèl kredi Leta te aplike ak rezon echèk yo, kondisyon kredi yo nan peyi a ki ankouraje konsomasyon, to ranbousman yo ki rive jiska 38%, absans sekirite sou kredi devan katastwòf natirèl yo, malè pandye ki egziste sou Agrikilti a ki reprezante plis pase 25% PIB ( Pwodiksyon Enteryè brit) peyi a epi diferan fòm kredi altènatif peyizan yo mete kanpe anndan òganizasyon yo pou sove Agrikilti a.

Nan bwase lide sa, plizyè òganizasyon peyizan te prezante dives kalte eksperyans kredi nan diferan filyè agrikòl, tankou ; elvaj, agwoendistri (transfòmasyon fwi), pwodiksyon diri nan Latibonit ak plenn Maribawou, Pwodiksyon lèt bèf nan Limonad, Kredi manyòk pou pwodwi kasav, pwodiksyon yanm, pwodiksyon epi konsèvasyon pwa ak mayi, Kredi pou komesyalizasyon, elatriye. Eksperyans sa yo montre aklè opòtinite peyi a genyen pou ogmante pwodiksyon agrikòl rapidman si peyizan yo jwenn mwayen nesesè. Altènatif sa yo dwe sèvi kòm modèl pou mete kanpe definitivman yon kredi agrikòl ki repekte egzijans ki genyen nan sektè a.

Devan agresyon Enstitisyon Entènasyonal yo ansanm ak emperyalis yo ki deside aplike san gade deyè plan lanmò neyoliberal la nan peyi a epi ki reskonsab nivo pwodiksyon agrikol la ki pa sifizan pou reponn ak bezwen peyi a nan lamanjay, òganizasyon peyizan sa yo deside batay pou agrikilti a toujou rete djanm ; pou li se motè ekonomi peyi a ; pou kanpe an kwa kont tout tantativ pou likide sektè a bay boujwa ak Miltinasyonal tankou Minotri, Siman D’Ayiti, Teleko elatriye. PAPDA atravè pwogram k ap Plede Dwa Granmoun peyi a nan zafè Lamanjay (PPSA) pran angajman pou akonpaye oganizasyon sa yo nan batay pou peyizan rive jwenn ankadreman ak finansman nesesè pou peyi a kapab rive granmoun tèt li nan zafè lamanjay. 

Deklarasyon final Fowòm Nasyonal nasyonal oganizasyon Peyizan yo ki fèt sou tèm : Agrikilti familyal agwoekolojik, yon modèl pou konbat mizè, pou asire idantite ak souverènte pèp la, yon batay pèmanan mouvman peyizan konsekan yo .

Posté le 11 avril 2014 par Franck Saint Jean

Prise de position d’organisations de la Grand’Anse à la veille d’une réunion du conseil des ministres à Jérémie.

Posté le 31 mars 2014 par PAPDA

ATANSYON ! MALÈ PANDJE SOU TÈT FILYÈ DIRI A NAN LATIBONIT

Posté le 5 décembre 2013 par

Lettre ouverte au Premier-ministre Laurent Lamothe [des associations caféières pour placer le café sur la liste des produits à livrer au Venezuela]

Posté le 24 juillet 2013 par PAPDA

Souveraineté alimentaire,une perspective féministe

Posté le 3 mai 2013 par PAPDA

La campagne « Aba grangou » inquiète la Grand’Anse

Posté le 30 juillet 2012 par

L’élite haïtienne doit épouser la lutte de la classe défavorisée selon la PAPDA

Posté le 3 mai 2012 par

Semans OGM MOSANTO yo : yon kout mato anplis sou tèt ti peyizan yo ak sou pwodiksyon agrikòl la

Posté le 20 avril 2012 par

Organizaciones campesinas y gobiernos dialogan por la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral

Posté le 26 mars 2012 par

Lancement d’une alliance internationale contre les accaparements de terres

Posté le 28 novembre 2011 par

 
 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox