PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Intégration Alternative - Politiques néolibérales

Piblikasyon PAPDA : POLITIK PIBLIK YO NAN PEYI D’AYITI : JOUK KILÈ NAP KOUPE FACHE AK POLITIK RESTAVÈK YO ?

Posté le 8 février 2011 par

Nan dokiman sa, pwofesè Belizaire poze anpil kesyon sou politik piblik ki ap aplike nan peyi d Ayiti depi 20 dènye lane sa yo. Ki wòl aktè etranje yo jwe nan desizyon dirijan ayisyen yo ap pran ? Pwofesè Belizaire fè yon konparezon ant nivo patisipasyon aktè lokal yo (Ayisyen yo) ak nivo patisipasyon aktè entènasyonal yo nan elaborasyon plizyè dokiman politik piblik nan dènyè tan sa yo tankou CCI, DSNCRP, PDNA ak PARDN.

Menm nan kontèks apre katastwòf 12 janvye 2010 la, Gouvènman ayisyen an ak tout Enstitisyon finansyè entènasyonal (IFI) yo mete ak gwo peyi kapitalis yo, pa chanje ; yo toujou rete soude ak remèd chwal, plan lanmò a. Nan plizyè dokiman li ekri, Gouvènman ayisyen an rekonèt se plan lanmò sa a ki lakòz pwodiksyon nasyonal la kraze, e se li menm tou ki baz tout soufrans popilasyon an. Nan analiz li yo, pwofesè Belizaire dekouvri, malgre tout pawòl sa yo, Leta ayisyen ak tout aktè entènasyonal yo pa deside koupe fache ak plan lanmò sa yo. Sa ki plis bay kè kase a, se nivo patisipasyon aktè ayisyen yo ki preske pa egziste ditou nan pwosesis definisyon politik piblik yo, sitou lè nou konsidere dènye dokiman yo ki se : PDNA ak Plan Aksyon pou remete peyi a kanpe ak Devlòpman Nasyonal (PARDN). Yon kazak pakoti « Rekonstriksyon » kominote entènasyonal la taye pou mete sou peyi a ; se yo ki deside epi enpoze Leta ayisyen (Leta restavèk la), san sosyete ayisyen an pa janm gen okazyon pou di mo pa li nan bagay sa. Se kèk grenn « ekspè atoufè entènasyonal » ki ap deside sou lavni peyi d Ayiti san patisipasyon tout konpetans lokal ; eske nou ka di gen yon Leta ki granmoun tèt li nan kontèks sa ? Lè nou konsidere tout kesyon sa yo, apre konklizyon analiz li a, pou reponn ak tout pwoblèm definisyon politik piblik yo nan peyi a, pwofesè Belizaire pwopoze pou mete anplas yon Leta popilè ak ranfòsman mouvman sosyal altènatif yo.

Ou kapab li oubyen telechaje dokiman sa a sou sit la

PDF - 1.5 Mo
POLITIK PIBLIK YO NAN PEYI D’AYITI : JOUK KILÈ NAP KOUPE FACHE AK POLITIK RESTAVÈK YO ?


 

Deklarasyon òganizasyon peyizan, òganizasyon popilè, òganizasyon fanm elatriye sou enpòtasyon pistach Blan Meriken yo

Posté le 25 juillet 2016 par Ricot Jean Pierre

Note de presse sur le don des 500 tonnes métriques de pistache de la USDA

Posté le 14 avril 2016 par Ricot Jean Pierre

Démysthifier les Institutions de micro-finance

Posté le 8 septembre 2014 par PAPDA

Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales

Posté le 21 juillet 2014 par PAPDA

Le Collectif de lutte contre l’exploitation minière et le Global Justice Clinic préocupés

Posté le 17 juillet 2014 par

Des secteurs sociaux appréhendent l’éventualité de pillage des ressources minières d’Haïti

Posté le 14 juillet 2014 par

La nécessité d’augmenter le salaire minimum à 500 gourdes

Posté le 30 avril 2014 par Camille Chalmers

As Women and Workers

Posté le 13 mars 2014 par PAPDA

Le PTP favorise le Droit des transnationales aux dépens des Droits des Peuples

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

La crise de l’euro et de l’Union européenne

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

 
 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox