PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Souveraineté alimentaire - Agriculture écologique

Dènyè piblikasyon PAPDA : Zouti Peyizan

Posté le 8 février 2011 par

Dokiman sa a PAPDA atravè Pwogram li PPSA ap prezante a, ranmase anpil nan eksperyans l ap mennen ak òganizasyon peyizan yo nan zòn pilòt tankou Kap-wouj-Sidès, Pewoden-Latibonit.

Se yon gid ki pou bay bourad nan travay peyizan yo ap reyalize, nan pwodiksyon manje pou sòti peyi a nan depandans li ye a. Gid la pote yon ansanm enfòmasyon sou zafè agrikilti byolojik, modèl VEDEK ap pwomouvwa nan Kapwouj, kote lap pataje divès teknik lap eksperimante tankou pwodiksyon engrè òganik, pwodiksyon vètè (lombriz) ki swa lakay fanmi yo oubyen nan sant eksperimantasyon. Dokiman an louvri yon pòt pou plis echanj, plis refleksyon pou mennen nou nan chimen kote nou ka rive gen mwayen ak zouti pou sistematize eksperyans nou yo kòm altènatif kle pou gide desizyon nan sektè a.

Ou kapab li oubyen pran dokiman sa isit la :

PDF - 4.7 Mo
Zouti Peyizan


 

La détermination paysanne à lutter contre l’agriculture industrielle et en faveur de l’agriculture familiale

Posté le 7 juillet 2014 par

¿La agricultura campesina y ecológica puede alimentar al mundo ?

Posté le 23 mai 2014 par PAPDA

« On peut nourrir 10 milliards d’humains en bio sans défricher un hectare »

Posté le 20 avril 2013 par PAPDA

Crise environnementale/ Négociation sur changement climatique - Position des mouvements sociaux haïtiens

Posté le 12 décembre 2011 par

Declaración Final de II Encuentro Continental de Formadoras y Formadores Agroecológicos

Posté le 9 août 2011 par PAPDA

Promotion de la production agricole biologique à travers des échanges, des formations et des recherches entre des organisations paysannes haïtiennes et des cadres étrangers

Posté le 29 janvier 2008 par Franck Saint Jean

 
 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox