PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Intégration Alternative - Mobilisations

Pozisyon direksyon nasyonal Tèt Kole ti peyizan ayisyen sou konjonkti a

Nòt pou laprès

Posté le 17 avril 2008 par Ricot Jean Pierre


-  Tèt Kole ti peyizan ayisyen (TK) kòm òganizasyon peyizan ki genyen kòd lonbrit li mare ak pwodiksyon nasyonal lè’n konsidere Ayiti se yon peyi esansyèlman agrikòl. Nou sezi wè kòman Leta ayisyen mare sosis li ak kominote entènasyonal la pou mete agrikilti peyi a ajenou, ki lakoz pèp ayisyen an ap viv yon grangou ke yo pa janm wè nan peyi a ki rele kloròks.


-  Nou konsidere sityasyon sa yo n’ap viv jounen jodi a se konsekans reyèl plan Ameriken genyen pou peyi a ki kòmanse depi lane 80 yo lè’l te mare sosis li ak gouvènman Jan Klod DIVALYE pou’l te touye kochon kreyòl peyizan yo, kote agwonòm Jak Edwa ALEKSI kòm premye minis peyi a jounen jodi a sete prensipal majòjon nan touye kochon kreyòl nou yo.

-  Nou p’ap bliye, konplo K.N.G.P Nanfi a te mare sosis li ak gwo peyi sousèt yo, pou yo te kraze pwodiksyon nasyonal la, patikilyèman pwodiksyon diri a. Lè yo te aksepte anvayi peyi a ak diri Miyami ki te vann nan epòk la 80 goud sak ki pase jodi a ak 2 200 goud sak. San nou pa bliye Minis Delatou ki te pran desizyon fèmen plizyè antrepriz piblik tankou ASKO, MINOTRI, DABONN, WELCH elatriye.

-  Nou konstate sitiyasyon sa a vin pi grav toujou nan rive gouvènman LAVALAS yo sou pouvwa a ki te antre dirèk nan aplike plan neyoliberal la. Pandan yo t’ap privatize rès antrepriz Leta yo. Tankou SIMAN DAYITI, MINOTRI DAYITI, TELEKO elatriye

-  Tèt Kole konstate ankò n’ap viv yon peyi ki pèdi tout dwa grandèt majè li, ki gen yon Leta ki pa gen okenn sans responsabilite yon Leta ki pa gen okenn sans nasyonalis ak patriyotik okenn santiman, ki pa ka pran okenn desizyon anfavè nasyon an men pito yon Leta ki anba kontwòl enperyalis yo, k’ap aji nan enterè peyi enperyalis yo.

-  Devan ansanm rezon sa yo gouvènman ayisyen an te twouve’l nan gwo difikilte pou’l te bay yon diskou pou’l te kapab kalme kòlè pèp la, nan kat kwen peyi a ki te leve kanpe kont grangou ak mizè a, yon leve kanpe ki te nesesè paske pèp la patikilyèman peyizan yo pat ka tann ankò. Pandan nou kondane tout fòm kraze brize ki pral bay gouvènman an ak kominote entènasyonal la pretèks pou kraze tout fòm leve kanpe lejitim mas yo genyen pou yo reklame dwa yo tankou : tè, dlo, sante, edikasyon, manje elatriye.

-  Nan Tèt Kole ti peyizan ayisyen nou swiv avèk anpil enterè mesaj prezidan Preval la aprè plizyè jou leve kanpe popilasyon an nan 4 kwen peyi a yon mesaj ki anbwase valorizasyon pwodiksyon nasyonal la, ki parèt trè anreta, ke sektè popilè a te toujou ap ekzije patikilyèman òganizasyon peyizan yo.

-  Nou konsidere mesaj Prezidan an gen konsiderasyon enpòtan pou mwayen ak lontèm, nou swete, nou ekzije ki dwe antre annaplikasyon tou swit.

-  Men nou pa wè sa Prezidan an di nan mesaj li a pou soulaje popilasyon an anba grangou kloròks sa a k’ap koupe trip li a se pou sa nou mande pou’l desann pri tout pwodwi premye nesesite yo prese, prese.

-  Tèt Kole ti peyizan ayisyen mande gouvènman anplas la pou’l degaje’l tankou mèt Janjak pou lanse yon kanpay refòm agrè serye nan 4 kwen peyi a epi legalize tout tè peyizan yo okipe deja se sèl kondisyon pou gen yon pwodiksyon nasyonal dirab, pandan n’ap ekzije nan sezon lapli ki kòmanse tonbe nan 4 kwen peyi a pou’l fè peyizan yo jwenn semans, kredi agrikòl, akonpayman teknik, zouti se sèl chemen pou ayiti retrouve dwa grandèt majè li. Tèt Kole mande pou tout sektè popilè konsekan nan peyi a, òganizasyon peyizan yo patikilyèman rete vijilan, mobilize pou defann enterè majorite a.

Pou Direksyon Tèt Kole ti peyizan ayisyen :

Rosnel JEAN BAPTISTE

Sylvain JEAN

Gertha LOUISAMA 

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018 par Ricot Jean Pierre

20 ans après, les assassins du Père Jean-Marie Vincent courent toujours

Posté le 8 septembre 2014 par

Dénonciation constante du projet touristique et demande de libération de Jean Matulnès Lamy

Posté le 27 août 2014 par

Déclaration Conjointe : Appel à un instrument juridiquement contraignant sur les droits humains, les sociétés transnationales et autres entreprises

Posté le 27 juin 2014 par PAPDA

NÒT POU LAPRÈS SOU ARETE SALÈ MINIMÒM LAN

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

No to Starvation Wages in Haiti ! - No to Poverty Wages in the US !

Posté le 30 janvier 2014 par PAPDA

PAPDA mande solidarite ak batay KOSIT ap mennen nan SONAPI

Posté le 30 janvier 2014 par Camille Chalmers

1915-2013 : 98 lane dominasyon ak eksplwatasyon Meriken sou peyi d Ayiti

Posté le 26 juillet 2013 par

Declaración de la Alianza Social Continental

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

Declaración del Encuentro de la Alianza Social Continental realizado el 1 y 2 de junio en Bogotá

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

 

Kaye Nasyonal Revandikasyon òganizasyon peyizan ayisyen

Posté le 18 décembre 2018

Restitution de l’étude sur l’Agrobusiness et les défis de l’Agroécologie en Haïti

Posté le 27 juin 2018

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018

Etude sur l’agrobusiness en Haïti - Appel à candidature

Posté le 5 février 2018

Deklarasyon òganizasyon peyizan, òganizasyon popilè, òganizasyon fanm elatriye sou enpòtasyon pistach Blan Meriken yo

Posté le 25 juillet 2016

Conférence-débat sur le Droit à la terre et la souveraineté alimentaire en Haïti, Mardi 31 Mai 2016, FANNY VILLA, 8h30-3h30

Posté le 20 mai 2016

Note de presse sur le don des 500 tonnes métriques de pistache de la USDA

Posté le 14 avril 2016

La "DOUCEUR" GRAND MARNIER : Des acquis gagnés de hautes luttes !

Posté le 13 avril 2015

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu du travail en Haïti

Posté le 26 mars 2015

Konferans-deba sou kesyon tè a nan peyi d Ayiti, 16 Oktòb 2014

Posté le 2 octobre 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox