PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - PAPDA - Membres - SOFA

8 mas 2007 : Jounen entènasyonal fanm

Deklarasyon Solidarite rezo Jibile Sid ak fanm peyi d Ayiti (version espanol adjuntado)

Posté le 9 mars 2007 par Ricot Jean Pierre

Nan okazyon 8 mas la, nap sonnen kòn lanbi solidarite pou fanm Ayisyèn yo kap soufri tout kalte vyolans fizik, sikolojik, ak ekonomik, akòz yon okipasyon militè epi piyaj resous ekonomik peyi a.

Depi mitan lane 2004, Ayiti ap soufri anba yon okipasyon militè Nazyon Zini atravè MINUSTHA ki swadizan gen misyon pou diminye vyolans epi pwoteje dwa moun ak asire sekirite popilasyon an. Apre 2 lane, nou kapab di klèman MINUSTHA echwe. Sòlda ki swadizan te vini pou mete lapè, pwouve yo se yon fòs okipasyon kap vyole dwa popilasyon an, sitou dwa fanm ak dwa tifi.


Nouvèl sou istwa vyòl, abi seksyèl ki fèt kit sou fanm, kit sou ti gason, kit sou tifi, epi trafik ak kòmès seksyèl pa sispann miltipliye. Menm òganizasyon Nasyonzini te oblije pran responsabilite pou l di sòlda MINUSTHA ap vyole dwa fanm ak tifi. Nan 2 dènye lane ki sot pase yo, 189 solda, polisye ak anplwaye sivil MINUSTHA te resevwa sanksyon paske yo te enplike nan krim sa yo. Nan premye 10 mwa lane 2006 la, 63% zak vyolasyon sa yo te gen pou wè ak vyolans seksyèl. Konsa, pou nou site 2 egzanp sèlman, solda yo te vyole yon tifi 11 zan devan Palè Nasyonal la menm ; epitou yo te vyole yon ti gason ki genyen mwens pase 14 zan nan yon baz militè Nasyonzini.

Sitiyasyon vyolans fizik ak sikolojik sa a mache ak vyolans ekonomik. Ayiti se youn nan peyi ki pi pòv nan Amerik la. 80% popilasyon an ap viv nan gwo lamizè (malsite), epi 4 milyon moun pa gen aksè ak sekirite lamanjay. Dèt peyi a kontinye ap peye a vin tounen yon gwo piyaj finansye resous peyi a. Pandan lane 2005 la, plis pase 80 milyon dola vèt te prevwa pou peye enterè ak sevis dèt ekstèn - yon dèt Enstitisyon Finansyè Entènasyonal (IFI) yo ak lòt swadizan pretè kontinye ap enpoze peyi a. Dèt sa a pa lejitim : 45% nan dèt yap mande peyi d Ayiti pou l peye jounen jodia se gouvènman díktati fanmi Duyalier yo ki te prete epi itilize yo. Se fanm yo ak pitit fi kou gason yo ki peye konsekans dèt sa a lè yo pa rive jwi dwa elemantè fondalnatal yo.

Se pou rezon sa yo, nap egzije anilasyon total, san kondisyon dèt ekstèn peyi d Ayiti ; epi, nap mande pou resous ki soti nan anilasyon dèt la envesti nan lasante, ledikasyon, epi amelyorasyon kondisyon lavi pou tout Ayisyèn ak Ayisyen. Fòk nou tout akonpanye batay pou altènativ jistis ki kapab pèmèt restitisyon ak reparasyon pou piyaj ki toujou ap fèt depi 200 zan, pandan se pou fanm yo yo gen yon dèt finansye, sosyal, kiltirèl epi ak sa ki gen pou wè ak egalite fanm ak gason, yon dèt ki ap vin pi plis pandan tout listwa kolonizasyon machis la e ki ap kontinye grandi kòm konsekans eksplwatasyon kapitalis jounen jodia.

Nou pran angajman pou n mande gouvènman peyi nou yo pou retire sòlda yo genyen nan peyi Dayiti, epi mete an aplikasyon bon jan politik solidarite ki respekte dwa granmoun ak otodetèminasyon peyi a epi dwa tout pèp Ayisyen an.

Viv dwa LAVI pou fanm Ayisyèn !

Aba vyolans ak abi seksyèl !

Aba okipasyon militè ak ekonomik !

Anilasyon total, san kondisyon dèt ekstèn !

Fòk MINUSTHA kite peyi Dayiti !

Chaje vèsyon espanyol ak lyen sa a :

RTF - 8.9 ko
Declaracion de solidaridad con las mujeres haitianas


 

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu du travail en Haïti

Posté le 26 mars 2015 par Ricot Jean Pierre

Notre vision et position sur la Santé

Posté le 4 juillet 2014 par

Pozisyon SOFA sou akò 14 mas 2014 ki soti nan dyalòg politik ak enstitisyonèl la

Posté le 24 mars 2014 par Camille Chalmers

Nòt pou Laprès SOFA sou koze lanmò Jij Jean Serge Joseph

Posté le 24 juillet 2013 par

SOFA, RNDDH, POHDH, Kay Fanm mettent en garde contre toutes manoeuvres politico-judiciaires visant à substituer la victime à son agresseur

Posté le 23 janvier 2013 par

Déclaration de la Solidarite Fanm Ayisyèn - SOFA - à l’occasion du 3ième anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010

Posté le 11 janvier 2013 par

La société haïtienne doit se révolter contre toute campagne de dénigrement visant à porter atteinte à l’intégrité morale de la jeune femme victime de viol.

Posté le 18 décembre 2012 par

Deklarasyon SOFA nan okazyon selebrasyon 8 mas 2012

Posté le 9 mars 2012 par

Communiqué de Presse de la SOFA A l’occasion du 8 Mars /Journée Internationale des Droits des Femmes

Posté le 8 mars 2012 par

NÒT OMAJ POU SONIA PIERRE

Posté le 8 décembre 2011 par

 

Kaye Nasyonal Revandikasyon òganizasyon peyizan ayisyen

Posté le 18 décembre 2018

Restitution de l’étude sur l’Agrobusiness et les défis de l’Agroécologie en Haïti

Posté le 27 juin 2018

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018

Etude sur l’agrobusiness en Haïti - Appel à candidature

Posté le 5 février 2018

Deklarasyon òganizasyon peyizan, òganizasyon popilè, òganizasyon fanm elatriye sou enpòtasyon pistach Blan Meriken yo

Posté le 25 juillet 2016

Conférence-débat sur le Droit à la terre et la souveraineté alimentaire en Haïti, Mardi 31 Mai 2016, FANNY VILLA, 8h30-3h30

Posté le 20 mai 2016

Note de presse sur le don des 500 tonnes métriques de pistache de la USDA

Posté le 14 avril 2016

La "DOUCEUR" GRAND MARNIER : Des acquis gagnés de hautes luttes !

Posté le 13 avril 2015

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu du travail en Haïti

Posté le 26 mars 2015

Konferans-deba sou kesyon tè a nan peyi d Ayiti, 16 Oktòb 2014

Posté le 2 octobre 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox