PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - PAPDA - Membres - SOFA

Pwosè kont kriminèl yo kite vyole Yveline Adrasse ak tout manman li

Ochan pou Marie Carmelle Jules

Posté le 25 mars 2006 par PAPDA

Konferans pou laprès jodi 24 mas la se yon omaj pou salye yon lòt fwa ankò kouraj ak detèminasyon Madam Marie Carmelle Jules. Kouraj li demontre lè li deklare epi pran chemen lajistis pou zak kadejak 4 nan gwoup 5 bandi ak zam fè sou li ak sou pitit fi li, Yveline Adrasse. Marie Carmelle, chapo ba.

Solidarite Fanm Ayisyen SOFA, wete mouka li byen ba devan detèminasyon Marie Carmelle ki pat kite Kraponnay ak presyon detounen li sou wout lajistis. Sòti 27 fevriye 2005, dat krim kadejak kolektif la te fèt la, pou rive 22 mas 2006, jou kote 2 nan kriminèl yo jwenn santans yo. Wout la te long, kòmè.

2 mas 2005 kriminèl yo te anba kòd - 8 avril ou te reponn ansanm ak pitit fi ou devan jij yo nan pakè - depi 15 jen ou pa janm rate yon randevou nan Kabinè Enstriksyon. Menm apre ou te fin dekouvri kadav pitit fi ou matirize nan mòg lopital jeneral 18 jen, ou te kanpe djanm. Ou te pran dezisyon pou kont ou, pou al mande Jij enstriksyon an chanje dat randevou ou, letan pou regle zafè antèman Yveline Adrasse. Chimen jistis la te gen anpil soufrans, ou antere pitit ou, ou oblije fè fas kare avèk 2 nan kriminèl yo, ou rete fèm.

Nou santi pwofondè soufrans ou, pandan ou t ap tann ki mo lajistis ap di pou wou ak pou pitit fi ou. Pwosè a mache ti pa, ti pa. Sòti 8 pou rive 22 mas, se 15 jounen tansyon - Ou fè 5 vwayaj nan Palè Jistis. Chimen jistis la long, li difisil, ou reziste.

Kouraj, detèminasyon ak rezistans ou se angrè ki ede lajistis donnen bon fri.

Tribinal kriminèl la rekonèt Mackenson Joseph ak Eliphete Bèljean koupab nan vyòl kolektif ki fèt sou ou ak sou pitit fi w Iveline Adrasse. Jij Bredy Fabien pran responsablite li pou fè lalwa aplike. Santans 2 kriminèl sa yo pran, koresponn ak dimansyon zak yo fè a. Yo jwenn kondanasyon pou pase tout rès vi yo nan prizon ap fè travo fòse jan atik 281 Kòd Penal ayisyen deside sa.

Pwosè sa a ki rive bout jouk nan santans se yon premye viktwa pou : Oumenm Marie Carmelle, pou pitit fi w Yveline Adrasse ansanm ak tout fanmi ou. Se yon viktwa tou pou fanm ak tifi ki viktim kadejak k ap chèche jistis ak pou lòt ki poko pran wout lajistis.
-  Vèdik pwosè sa a se yon gran viktwa nan lit kont enpinite, òganizasyon fanm yo ak lòt sektè nan sosyete pa janm lage
-  Vèdik pwosè sa a se mesaj klè pou kadejakè yo konnen y ap gen pou peye pou krim kadejak y ap fè sou fanm
-  Pwosè sa a ki bout ak kondanasyon Mackenson Joseph ak Eliphete Beljean, se yon chimen ki trase pou lajis kontinye triyonfe. Se yon signal klè ki demontre gen otorite jidisyè, gen avoka, gen jij ki pran responsablite yo epi k ap fè nou reprann konsyans nan enstitisyon jidisyè a.

-  Pwosè sa se yon gwo egzanp solidarite nan fason òganizasyon fanm, lòt òganizasyon Dwa Moun, divès lòt òganizasyon ak enstitisyon, te potekole pandan tout 5 jou an avèk ou.
-  Pwosè sa demontre enterè divès group nan sosyete a, laprès anpatikilye te demontre nan suiv epi fè konnen kouman lajistis ap trete krim kadejak sou fanm.
-  Pwosè kont kadejak sa a ki bout 22 mas 2006 la, te koumanse, lè sitwayèn ak sitwayen Matisan te pran responsablite yo pou ede lapolis arete 2 nan 5 kriminèl yo.

Kouraj, detèminasyon ak rezistans ou Marie Carmelle se yon egzanp k ap ankouraje fanm denonse vyolans n ap viktim nan sosyete a. Se yon sous ankourajman pou SOFA, pou CONPAP, pou lòt òganizasyon fanm, lòt òganizasyon Dwa Moun tankou RNDDH, pou nou kontinye batay kont enpinite, pou nou kontinye lite pou dwa fanm, dwa moun anjeneral respekte - Pou Roosevelt Andre, alyas Ti Roudi - Jean Marie Louis alyas Kolibri - Tifrè ainsi connu jwenn pèn yo merite devan lajistis.

Kondanasyon Mackenson Joseph ak Eliphete Bèljan pou krim kadejak kolektif se yon gwo viktwa pou sosyete a. ki malad ki swaf jistis.

N ap Rete Mobilize Pou n Kwape Vyolans sou Fanm Sitwayèn, Sitwayen, Leta kontinye pran responsablite nou

Pòtoprens, 24 mas 2006

Pou Solidarite Fanm Ayisyen,SOFA


Olga Benoit

Responsab Aks :

Lit kont vyolans sou Fanm

 [1] 

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu du travail en Haïti

Posté le 26 mars 2015 par Ricot Jean Pierre

Notre vision et position sur la Santé

Posté le 4 juillet 2014 par

Pozisyon SOFA sou akò 14 mas 2014 ki soti nan dyalòg politik ak enstitisyonèl la

Posté le 24 mars 2014 par Camille Chalmers

Nòt pou Laprès SOFA sou koze lanmò Jij Jean Serge Joseph

Posté le 24 juillet 2013 par

SOFA, RNDDH, POHDH, Kay Fanm mettent en garde contre toutes manoeuvres politico-judiciaires visant à substituer la victime à son agresseur

Posté le 23 janvier 2013 par

Déclaration de la Solidarite Fanm Ayisyèn - SOFA - à l’occasion du 3ième anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010

Posté le 11 janvier 2013 par

La société haïtienne doit se révolter contre toute campagne de dénigrement visant à porter atteinte à l’intégrité morale de la jeune femme victime de viol.

Posté le 18 décembre 2012 par

Deklarasyon SOFA nan okazyon selebrasyon 8 mas 2012

Posté le 9 mars 2012 par

Communiqué de Presse de la SOFA A l’occasion du 8 Mars /Journée Internationale des Droits des Femmes

Posté le 8 mars 2012 par

NÒT OMAJ POU SONIA PIERRE

Posté le 8 décembre 2011 par

 

Démysthifier les Institutions de micro-finance

Posté le 8 septembre 2014

Mouvman patriyotik demokratik popilè (MPDP) yon nouvo zouti politik

Posté le 8 septembre 2014

Le gouvernement livre au capital impérialiste 83 % des ressources pétrolières appartenant au peuple mexicain

Posté le 5 septembre 2014

Courriers d’Haïti... Incendies et vases communiquants 22 août 2014

Posté le 28 août 2014

American Curios (La Jornada)

Posté le 26 août 2014

PROGRAMME ETASUNIEN DE DESTABILISATION CONTRE LES MEDECINS CUBAINS

Posté le 25 août 2014

Cuba, un modèle selon l’Organisation mondiale de la santé

Posté le 7 août 2014

IN DEFENSE OF PALESTINE

Posté le 7 août 2014

EN DEFENSA DE PALESTINA

Posté le 7 août 2014

Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales

Posté le 21 juillet 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox