PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Intégration Alternative - Désoccupation / Démilitarisation

Pozisyon MODEP sou akò bizango Premye Minis Jera Latòti siyen ak chèf li, Juan Gabriyèl Valdès

Posté le 13 mars 2006 par PAPDA

Mouvman Demokratik popilè ap suiv ak anpil kòlè, divès mannèv k ap fèt pou mete peyi a anba yon titèl ranfòse. Depi fòs miltinasyonal la debake nan peyi a, nou te toujou kwè nan MODEP peyi a anba yon okipasyon. Nan moman sa a, anpil entèlektyèl liberal, teknokrat ak politisyen rat do kale te toujou vle fè kwè okipan yo la pou ede nou. Men, pratik gwo ponyèt fòs okipasyon miltinasyonal la nan peyi a te blije fè menm defansè okipan yo konprann nou anba yon okipasyon tout bon. Konpòtman gwo ponyèt MINUSTAH nan katye popilè yo ak wòl chèf okès l ap jwe nan pwosesis elektoral la montre aklè moun sa yo pa vin pou yo ede men pou yo kòmande.

Rezolisyon 1608 LONI an ak dènye akò Kòmandan MINUSTAH a, Juan Gabriel Valdès siyen ak premye minis Jera Latòti a se yon gwo prèv ki montre aklè volonte peyi enperyalis yo pou yo mete peyi a nèt anba ponyèt yo. Akò sa a fè nou kwè pwojè mete peyi a anba titèl la te la tout bon. Deklarasyon Valdès anvan eleksyon yo te klè sou kesyon sa a. Men, kòm eleksyon 7 fevriye a nan jan li pase a vin mete pwojè sa a nan difikilte, pisans enperyalis yo ap trase lòt chimen pou ateri pwojè titèl ranfòse a. Akò sa a sou wout konfime yon enfòmasyon nan lari a ki vle fè kwè ta gen fòs espesyalize nan lapolis la ki ta deja anba kontwòl anbasad ameriken. Kidonk, akò 22 fevriye a se youn nan chimen pou enperyalis la ateri an dousè pwojè titèl la.

Kisa akò sa a pote anndan vant li ?

Nan akò sa a premye minis la siyen ak kòmandan MINUSTAH a Juan Gabriel Valdès nan dat 22 fevriye 2006 nan Washington, yo mete polis nasyonal la anba kontwòl total MINUSTAH. Polis Nasyonal la pap gen dwa fè okenn operasyon san otorizasyon MINUSTAH. Selon akò sa a, okipan yo ap gen dwa pou yo antre nan nenpòt enstitisyon peyi a pou yo fouye nenpòt dokiman ki gen rapò ak polis la. Gouvènman ayisyen an, ni sa ki la a, ni sa k ap vini an pap kapab siyen okenn akò ak lòt peyi pou sa ki konsène pwofesyonalizasyon fòs polis la san li pa jwenn otorizasyon MINUSTAH. Sa vle di, menm otorite eli yo pap gen okenn pouvwa sou lapolis la. Si akò sa a pase, fòs demokratik ak pwogresis yo, mas yo an jeneral pral oblije tann otorizasyon MINUSTAH menm pou yo fè yon manifestasyon nan pwòp peyi yo.

Akò sa a pap pase, li pa gen dwa pase

Nan deklarasyon li fè nan laprès, premye minis lan deklare li pat gade sa ki te nan dokiman an anvan li te siyen l. Sa vle di chèf gouvènman an te annik di yès mistè blan epi li mete siyati li je fèmen anba dokiman lawont sa a. Si se ta vre, sa montre aklè ak ki lejète dirijan teknokrat yo ap jere peyi a. Si deklarasyon sa a pata vre, sa ta vle di, premye minis lan ta chwazi komèt yon krim ki pa merite okenn padon. Sa k pi grav toujou, premye minis lan siyen akò sa a apre eleksyon 7 fevriye yo, nan yon moman kote li pa gen okenn pouvwa pou li angaje peyi a nan wout sa a. Krim sa a merite bonjan pinisyon, Premye minis lan dwe al reflechi bò kote konpayèl li Yvon Neptin. Nan yon deklarasyon li te fè lè li te fèk debake nan peyi a, premye minis lan te deklare, li vin an misyon pou LONI an ayiti. Eske se misyon sa a ki kontinye ap akonpli ? Nan mouvman Demokratik popilè, nou kwè, kit se ta yon lejète, kit se yon chwa gouvènman an fè pou li konplote ak patwon l yo sou do peyi a, akò sa a pa gen dwa pase. Nan sans sa a, Mouvman Demokratik Popilè mande tout fòs demokratik ak pwogresis ki gen nan peyi a, pou yo leve kanpe kont akò sa a. MODEP pwofite okazyon sa a pou li mande ekip LESPWA a pran pozisyon piblik epi klè sou akò sa a.

Nan entèvansyon li fè nan laprès, premye minis lan di gen kèk atik nan akò a ki pa kadre ak konstitisyon peyi a. MODEP kwè gen plis pase sa. Se tout akò a ki pa konstitisyonèl, se okipasyon an menm ki pa konstitisyonèl. Kidonk, fòs pwogresis yo dwe leve kanpe pou mande anilasyon akò a ak depa fòs okipasyon miltinasyonal la nan peyi a. Mouvman Demokratik Popilè pa dakò pou okenn gouvènman ni sa ki la a, ni ekip Lespwa vin renegosye akò a. Kelkeswa moun ki ta vin mete siyati li anba akò sa a pi devan, MODEP ap konsidere li kòm yon moun ki asasinen dwa granmoun peyi a ak enterè fondalnatal mas popilè yo. Poutèt sa, MODEP mande pèp ayisyen an, mas popilè yo anpatikilye pou yo rete mobilize pou fòse palman k ap vini an voye akò sa a nan poubèl antan n ap batay jouk mayi mi pou Ayiti soti anba okipasyon. Menm jan mas yo te leve kanpe pou defann vòt yo, tout demokrat ki mèt tèt yo, sitwayen ak òganizasyon konsekan dwe leve kanpe ansanm ak mas yo pou defann dwa granmoun peyi a, pou konbat okipasyon ak aplikasyon plan neyoliberal la k ap plonje nou pifon nan depandans, ensekirite ak lamizè.

Aba akò bizango 22 fevriye a

Aba okipasyon, Aba lamizè

Viv yon pèp granmoun nan yon peyi granmoun

Pou MODEP :

Frantz Moïse

Guy Numa 

Note de presse de la PAPDA sur la MINUSTAH et les déclarations de Mme Sandra HONORÉ

Posté le 19 septembre 2014 par Ricot Jean Pierre

Ayiti, 99 lane aprè, fòs okipasyon an toujou la. Ayisyen patriyòt an n ranmase fòs nou pou n reprann dwa granmoun peyi a.

Posté le 28 juillet 2014 par

Deklarasyon nan okazyon Dizan (10 lane) prezans MINISTA nan peyi a

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

Les troupes de la MINUSTAH hors d’Haïti ! 2004-2014 : 10 ans Ça suffit !

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

NAN OKAZYON JOUNEN LATINOAMERIKEN LIBÈTE LAPRÈS, 7 JEN 2014, PATI KAN PÈP LA MANDE POU CONATEL REVOKE LISANS RADYO MINUSTAH FM

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

Declaración Rio de Janiero

Posté le 26 octobre 2013 par

la pire crainte de l’Occident

Posté le 18 juillet 2013 par PAPDA

Un balance nefasto

Posté le 3 juin 2013 par

Carta abierta al Gobierno de Chile para la retirada de sus tropas a la MINUSTAH

Posté le 3 juin 2013 par PAPDA

DE LA MINUSTAH DE HAITÍ.

Posté le 3 juin 2013 par PAPDA

 

Démysthifier les Institutions de micro-finance

Posté le 8 septembre 2014

Mouvman patriyotik demokratik popilè (MPDP) yon nouvo zouti politik

Posté le 8 septembre 2014

Le gouvernement livre au capital impérialiste 83 % des ressources pétrolières appartenant au peuple mexicain

Posté le 5 septembre 2014

Courriers d’Haïti... Incendies et vases communiquants 22 août 2014

Posté le 28 août 2014

American Curios (La Jornada)

Posté le 26 août 2014

PROGRAMME ETASUNIEN DE DESTABILISATION CONTRE LES MEDECINS CUBAINS

Posté le 25 août 2014

Cuba, un modèle selon l’Organisation mondiale de la santé

Posté le 7 août 2014

IN DEFENSE OF PALESTINE

Posté le 7 août 2014

EN DEFENSA DE PALESTINA

Posté le 7 août 2014

Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales

Posté le 21 juillet 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox