PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Intégration Alternative - Mobilisations

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018 par Ricot Jean Pierre

Platfòm Ayisyen kap Plede pou yon Devlòpman Altènatif (PAPDA), ansanm ak tout òganizasyon, mouvman ak rezo patnè li yo nan tout rejyon peyi a, pran plezi pou envite w patisipe nan FOWÒM NASYONAL pou valide Kaye Nasyonal Revandikasyon peyizan yo, kap fèt jou kap 16 ak 17 Avril 2018, nan lokal PALAIS DE L’ART ki chita nan Delmas 33.

JPG - 10 Mo
Banner-PAPDA

Depi plizyè lane, PAPDA ak patnè li yo nan tout peyi a te angaje yo nan yon pwosesis fòmasyon, ranfòsman kapasite, dyalòg ak rechèch pou rive konstwi yon zouti revandikatif pou kore pledwaye mouvman sosyal ak popilè a ap mennen pou rive fè Leta ayisyen mete anplas politik piblik ki makònen ak reyalite epi defi reyèl peyi a ap travèse. Se konsa, PAPDA ak patisipasyon plis pase 400 òganizasyon patisipe nan pwosesis la pou bati 3 kaye rejyonal : Gran Nò, Gran Sid, Lwès-Sant, epi yon kaye Nasyonal ak sipò GRAMIR kòm konsiltan.

Apre anpil travay, pwosesis la akouche yon KAYE NASYONAL REVANDIKASYON PEYIZAN ki se rezilta fòmasyon, konsansis, dyalòg ak refleksyon tout gwo mouvman ak òganizasyon nan peyi a sou domèn Ekonomik, Politik, Sosyal, Kiltirèl.

Anpil delege ap soti tout kote nan peyi a pou vin patisipe epi valide kontni kaye nasyonal revandikasyon peyizan yo epi mete kanpe estrikti ki pou kontinye mennen mobilizasyon pou defann revandikasyon sa yo. Anpil lòt delege mouvman peyizan ak patnè entènasyonal ap vin pote kole ak nou nan gwo inisyativ sa. Se pou sa, nap mande òganizasyon w lan pou li vin pote kole ak nou epi vin patisipe nan aktivite a, paske nou konnen angajman w nan defann dwa moun ak revandikasyon popilasyon an.

Aktivite yo ap kòmanse jou kap Lendi 16 Avril soti 10h nan maten pou rive 4trè nan apremidi, epi Madi 17 Avril soti 8h30 pou 5h nan apremidi. Pou fasilite tout planifikasyon lojistik, nap mande w pou ou kapab konfime patisipasyon òganizasyon ou an pandan wap bay non delege ki ap vini an, ak yon nimewo referans. Konfimasyon sa dwe fèt pou pita Jedi 12 Avril 2018 la. Pou tout enfòmasyon ak konfimasyon, ou kapab rele nan +509 3166 2020 / +509 33 30 70 00 / +509 3389 9832 / +509 28163931 oubyen ekri nou nan jeanpierreri@yahoo.fr.

Nou espere nou tout ap patisipe ak nou, konsa nou kapab gade ansanm kòman akonpaye òganizasyon peyizan yo ak tout lòt òganizasyon nan milye riral la nan batay yap mennen pou transfòme peyi a.

Nou mete chapo nou byen ba pou nou salye tout patnè, kanmarad yo. 

20 ans après, les assassins du Père Jean-Marie Vincent courent toujours

Posté le 8 septembre 2014 par

Dénonciation constante du projet touristique et demande de libération de Jean Matulnès Lamy

Posté le 27 août 2014 par

Déclaration Conjointe : Appel à un instrument juridiquement contraignant sur les droits humains, les sociétés transnationales et autres entreprises

Posté le 27 juin 2014 par PAPDA

NÒT POU LAPRÈS SOU ARETE SALÈ MINIMÒM LAN

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

No to Starvation Wages in Haiti ! - No to Poverty Wages in the US !

Posté le 30 janvier 2014 par PAPDA

PAPDA mande solidarite ak batay KOSIT ap mennen nan SONAPI

Posté le 30 janvier 2014 par Camille Chalmers

1915-2013 : 98 lane dominasyon ak eksplwatasyon Meriken sou peyi d Ayiti

Posté le 26 juillet 2013 par

Declaración de la Alianza Social Continental

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

Declaración del Encuentro de la Alianza Social Continental realizado el 1 y 2 de junio en Bogotá

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

La CDC assignée pour avoir encaissé l’argent versé par Haïti pour son indépendance

Posté le 13 mai 2013 par PAPDA

 

Kaye Nasyonal Revandikasyon òganizasyon peyizan ayisyen

Posté le 18 décembre 2018

Restitution de l’étude sur l’Agrobusiness et les défis de l’Agroécologie en Haïti

Posté le 27 juin 2018

Etude sur l’agrobusiness en Haïti - Appel à candidature

Posté le 5 février 2018

Deklarasyon òganizasyon peyizan, òganizasyon popilè, òganizasyon fanm elatriye sou enpòtasyon pistach Blan Meriken yo

Posté le 25 juillet 2016

Conférence-débat sur le Droit à la terre et la souveraineté alimentaire en Haïti, Mardi 31 Mai 2016, FANNY VILLA, 8h30-3h30

Posté le 20 mai 2016

Note de presse sur le don des 500 tonnes métriques de pistache de la USDA

Posté le 14 avril 2016

La "DOUCEUR" GRAND MARNIER : Des acquis gagnés de hautes luttes !

Posté le 13 avril 2015

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu du travail en Haïti

Posté le 26 mars 2015

Konferans-deba sou kesyon tè a nan peyi d Ayiti, 16 Oktòb 2014

Posté le 2 octobre 2014

Note de presse de la PAPDA sur la MINUSTAH et les déclarations de Mme Sandra HONORÉ

Posté le 19 septembre 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox