PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Souveraineté alimentaire - Réforme agraire

Konferans-deba sou kesyon tè a nan peyi d Ayiti, 16 Oktòb 2014

Posté le 2 octobre 2014 par Ricot Jean Pierre

Platfòm Ayisyen kap Plede pou yon Devlòpman Altènatif (PAPDA) retire chapo l byen ba pou l salye tout kanmarad, tout òganizasyon ki kontinye ap bay jarèt nan mobilizasyon tout fòs sosyal yo pou nou rive tabli yon chanjman tout bon vre nan politik piblik kap aplike nan peyi a, sitou nan sa ki gen pou wè ak agrikilti familyal peyizan yo.

Se nan sans sa, PAPDA, nan tèt kole ak plizyè lòt òganizasyon patnè, pran plezi pou li envite w vin patisipe nan yon gwo konferans-deba kap fèt nan HOTEL LE PLAZA, sou Channmas, jou kap JEDI 16 OKTÒB 2014 la, soti 9vè nan maten pou rive Midi, sou tèm : « KESYON TÈ A NAN MITAN POLITIK PIBLIK GOUVÈNMAN AN AP METE ANPLAS : KI DEFI POU PEYI A AK DWA GRANMOUN NOU NAN ZAFÈ LAMANJAY ? ».


Nan kad konferans sa, plizyè entèvenan ap gen pou analize oryantasyon politik ekonomik Gouvènman an, epi gade kijan kesyon tè a poze nan politik ekonomik yo ? Ki plas agrikilti peyizan an gen nan mitan politik sa yo ? Epi tou ki jan mouvman peyizan yo wè kesyon tè a ? Ak kijan yap òganize yo pou defann agrikilti peyizan an.

Li enpòtan anpil pou nou reponn prezan nan gwo konferans deba sa ki ap pèmèt nou debat ansanm, brase lide epi konprann ki gwo defi ki devan peyi a, devan mouvman ak òganizasyon peyizan yo, ak gwo menas ki genyen sou mwayen pwodiksyon yo, sou resous nou yo, dwa granmoun peyi a nan zafè lamanjay, ak tout dwa grandèt majè nou sou bout tè peyi a. Espas sa pral sèvi tou pou nou chache ansanm ki pi bon estrateji pou nou rive pwoteje enterè klas peyizan yo, kont tout politik ki ap mete peyizan pwodiktè/pwodiktèz yo deyò sou bout tè yo pou pèmèt gwo zouzoun ak antrepriz miltinasyonal yo vin yaya kò yo epi retabli lesklavaj nan milye riral la ak enstalasyon zòn franch endistriyèl, zòn franch agrikòl ak eksplwate Min yo.

Pandan nap espere òganizasyon w lan ap vin patisipe nan deba sa, epi kontinye sipòte batay òganizasyon peyizan yo, PAPDA di w kenbe fèm, pa lage. 

Deklarasyon Rezo óganizasyon Nó ak Nodès nan okazyon Selebrasyon Fèt Agrikilti ak Travay -premye me 2013.

Posté le 28 mai 2013 par (écrit le 1er mai 2013)

Des centaines de paysans réclament l’accès à la terre et la réforme agraire

Posté le 23 avril 2012 par

Tèt kole Ti Peyizan Ayisyen : Konferans de près nan okazyon 22 e anivèsè masak ti peyizan Jan Rabèl

Posté le 22 juillet 2009 par PAPDA

Por una Reforma Agraria genuina, integral y participativa

Posté le 2 mars 2006 par PAPDA

Les producteurs de Lèt Agogo autorisés à occuper des terres de l’État

Posté le 2 décembre 2005 par Administrateur

Refòm agrè ak dwa granmoun nan lamanjay

Posté le 14 novembre 2005 par Administrateur(écrit le 16 avril 2004)

 

Kaye Nasyonal Revandikasyon òganizasyon peyizan ayisyen

Posté le 18 décembre 2018

Restitution de l’étude sur l’Agrobusiness et les défis de l’Agroécologie en Haïti

Posté le 27 juin 2018

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018

Etude sur l’agrobusiness en Haïti - Appel à candidature

Posté le 5 février 2018

Deklarasyon òganizasyon peyizan, òganizasyon popilè, òganizasyon fanm elatriye sou enpòtasyon pistach Blan Meriken yo

Posté le 25 juillet 2016

Conférence-débat sur le Droit à la terre et la souveraineté alimentaire en Haïti, Mardi 31 Mai 2016, FANNY VILLA, 8h30-3h30

Posté le 20 mai 2016

Note de presse sur le don des 500 tonnes métriques de pistache de la USDA

Posté le 14 avril 2016

La "DOUCEUR" GRAND MARNIER : Des acquis gagnés de hautes luttes !

Posté le 13 avril 2015

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu du travail en Haïti

Posté le 26 mars 2015

Note de presse de la PAPDA sur la MINUSTAH et les déclarations de Mme Sandra HONORÉ

Posté le 19 septembre 2014

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox