PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Souveraineté alimentaire

Fowóm Óganizasyon Peyizan yo sóti 3 pou rive 5 avril 2014 nan Dofouno Ti Rivyè Latibonit.

Posté le 24 mars 2014 par Franck Saint Jean

Nan ki kontèks fowóm sa a ap óganize. Menm jan ak mwa avril 2008, peyi a te boulvèse anpil nan lane 2012 ak 2013, te gen manifestasyon tout kote nan peyi a kont lavi chè, kont koripsyon, kont tantativ retou diktati, kont okipasyon MINUSTAH, pou travay, pou sèvis de baz. Enstitusyon dwa moun yo, oganizasyon peyizan yo, yon gwo pati nan près la te kritike jesyon politik, kont oldóp gouvènman an sou sistèm jistis la, kont desizyon ekonomik yo ki marye ak jesyon resous natirèl peyi a, elatriye. Tout mouvman sosyal nan peyi a rejte pawól ki fè kwè bagay yo ap byen mache an Ayiti malgre pwogram alimantasyon mondyal te di pou lane 2012 gen 6.7 milyon ayisyen kap viv nan ensekirite lamanjaj kote 1,7 ladan yo nan sitiyasyon.

Malgre tout sa, je gouvènman rete deyò nan fè dilatwa, nan fè konnen lap atire envestisman, li minimize revandikasyon mouvman sosyal yo daprè anpil sektè nan lavi nasyonal la, pandan lap mal itilize lajan Leta. Pandan tan sa a, depi plizyè mwa, óganizasyon peyizan yo, asosyasyon fanm yo, oganizasyon jèn yo, sendika yo, asosyasyon pwofesyonèl yo ap rele anmwe anba lavi chè a, chomaj, grangou ak koripsyon.

Gouvèman Martely-Lamothe la, ap vanse nan pran mezi politik ekonomik neyoliberal kont peyizánri ayisyèn an tankou degèpisman peyizan yo sou tè yo, tè ki ap fè manje pou mete zón franch endistriyèl, zón agrikól ak eksplwatasyon min lò, iridium, nikèl, kabonat, kwiv elatriye. Siyal politik Mately-Lamót la pèmèt antrepriz miltinasyonal yo, gwo komèsan yo, grandon yo pote boure sou tè ki ka pwodui manje yo, tankou yo fè l nan Nodès ak nan Nò peyi a, yo ap degèpi peyizan yo sou tè yo kote yo deja apante plizyè santèn ekta. Gen anpil fwa se prezidan peyi a, se minis jistis la, se minis finans la, ak anpil lòt ofisyėl ki deplase pou ankouraje degèpisman peyizan yo pandan gen yon pakèt ayisyen kap travèse fwontyè a pou ale travay tè nan peyi panyól ou byen kap pran kanntè.

Telechaje dokiman ak tout pwogram lan :

PDF - 199.7 ko


 

Reconocen trabajo de Cuba en la lucha contra el hambre

Posté le 13 mars 2014 par PAPDA

Alerte à la déstructuration du marché du riz dans l’Artibonite

Posté le 10 mars 2014 par Camille Chalmers

L’exploitation étrangère est la cause des difficultés de Haïti selon la Brigade Dessalines

Posté le 16 janvier 2012 par

Comprendre le tremblement de terre pour mieux se protéger

Posté le 26 novembre 2010 par

Les paysans haïtiens veulent en finir avec le néolibéralisme

Posté le 23 septembre 2010 par PAPDA

Mobilisation contre le don mortel de Monsanto au Ministère de l’agriculture Haïtien

Posté le 2 juin 2010 par Ceco

Commentaires et recommandations sur le Programme Spécial d’Urgence et d’Appui à la Production Alimentaire

Posté le 26 mars 2010 par Franck Saint Jean

“Feeding Dependency, Starving Democracy” Revisited

Posté le 23 mars 2010 par PAPDA

A Future for Agriculture, A Future for Haiti

Posté le 6 mars 2010 par PAPDA

L’Observatoire PMA veut des mesures concrètes contre l’insécurité alimentaire

Posté le 17 novembre 2009 par PAPDA

 

Deklarasyon final Fowòm Nasyonal nasyonal oganizasyon Peyizan yo ki fèt sou tèm : Agrikilti familyal agwoekolojik, yon modèl pou konbat mizè, pou asire idantite ak souverènte pèp la, yon batay pèmanan mouvman peyizan konsekan yo .

Posté le 11 avril 2014

Commentaires et recommandations sur le Programme Spécial d’Urgence et d’Appui à la Production Alimentaire

Posté le 26 mars 2010

Sòti 10 pou rive 12 desanm 2008, PAPDA ap òganize yon fowòm entèkominal (Jakmel Kay-Jakmel) sou anviwònman

Posté le 8 décembre 2008

Promotion de la production agricole biologique à travers des échanges, des formations et des recherches entre des organisations paysannes haïtiennes et des cadres étrangers

Posté le 29 janvier 2008

Foire agro-écolo-touristique du 12 au 14 octobre 2007 à Jacmel

Posté le 23 novembre 2007

Séminaires de formation sur les Accords Commerciaux Internationaux à l’intention des membres d’organisations de producteurs (trices) de la région du Nord et du Sud’Est du pays.

Posté le 28 juin 2006

PAPDA réagit sur le projet de décret définissant le cadre général de la Décentralisation et les Collectivités Territoriales

Posté le 15 décembre 2005

La PAPDA veut produire un film documentaire sur la problématique de la production du riz national

Posté le 15 décembre 2005

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox