PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Intégration Alternative - Mobilisations

PAPDA mande solidarite ak batay KOSIT ap mennen nan SONAPI

Par PAPDA

Posté le 30 janvier 2014 par Camille Chalmers

N ap salye tout jounalis nan laprès pale, ekri ak televize ki vin kouvri konferans pou laprès Kolektif Sendikal Izin Tekstil (KOSIT) ap fè jodia. Kòm nou te konnen déjà, KOSIT se yon regwoupman ki te fòme ak 4 òganizasyon : CNOHA (Santral Nasyonal Ouvriye Ayisyen) CFOH(Konfederasyon Fos Ouvriye Ayisyen, ESPM-BO(Entè sendikal Premye Me/Batay Ouvriye) ak CATH(Santral Otonòm Travayè Ayisyen). Men jodia, devan pratik trayizyon Fignole ST CYR, reprezantan CATH la fè nan Konsèy Siperyè Salè ak pozisyon ki ale kont enterè ouvriye sektè soutretans yo ak travayè yo an jeneral nan defann pozisyon sektè patwonal la, nou menm , nou pran desisyon pou radye li de regwoupman KOSIT la. Nou pa rekonèt Fignole ST Cyr kòm reprezantan travayè yo nan Konsèy la. Pou nou menm, Fignole St Cyr kòm ajan patwon yo, li pa ka kontinye reprezante travayè nan CSS la. Fòk oganizasyon sendikal yo ranplase l touswit. Li trayi kòz travayè peyi Dayiti.

Depi 29 novanm 2013, CSS la te vini ak rekòmandasyon 225 goud la pou ouvriye nan faktori yo. Gwo mobilizasyon fèt pou pwoteste kont desizyon CSS la, men ni CSS, ni okenn enstans nan leta a pa bay yon repons a demand ouvriye yo epi ni ekzekitif la pa pibliye okenn arête sou salè minimòm pou ane fiskal 2013-14 la. Sa vle di, nou nan yon sitiyasyon ki flou. Travayè yo pa konnen kote yo gad nan kalide vid sa a genyen bò enstans etatik yo. Se menm vye 200 goud la ouvriye ak travayè yo ap kontinye touche alòske depi premye oktòb 2013 salè minimòm lan te dwe fikse.

Mete sou sa, patwon faktori yo rantre nan fè revokasyon reprezay, kriminalize dirijan mouvman sendikal la, epi yo kontinye ap pran de mezi abitrè kont travayè nan divès izin. Jounen jodi a nou déjà gen 35 ouvriye ak ouvriyèz ki revoke. Patwon tankou Apaid ak Baker revoke ouvriye ki nan direksyon sendika tankou SYNOTHAG ak SOTA-BO. Patwon zago loray tankou Baker di klèman li menm li pap sèvi ak sendika nan izin li. L ap kontinye entimide ouvriye, menase yo l ap revoke yo pou nenpòt ti krik ti krak. Konsa y ap kreye yon klima laperèz, plim ne gwouy nan izin yo. Epi y ap mache tout kote ak yon montaj videyo pou di sendikalis yo revoke yo, se pou vandalism ak vyolans yo revoke yo. Videyo a, se yon montaj yo fè pou sevi kòz yo. Okenn moun oswa enstitisyon serye pa ka pran montaj yo fè a oserye. Se yon montaj pou mete baboukèt sou libète ekspresyon ak asosyasyon pou yo kapab bafwe dwa ouvriye genyen pou defann enterè yo nan sendika. Anplis de sa, patwon soutretans yo kanpe an lwijan boje, yo di yo kanpe tout espas negosyasyon ak diskisyon bipatit oswa tripatit yo inilateralman. Se ka diskisyon sou kòd travay ak sou aplikasyon libete sendikal kanpe. Delege sendikal pa gen aksè pou poze oswa diskite pwoblèm manb yo genyen ak direksyon izin yo. Se laterè ak despotis epòk lontan an k ap retounen.

Douvan sitiyasyon kriz ak tansyon k ap devlope ant sendika ak patwona nan faktori yo, okenn nan enstans leta pa janm di yon mo. Sa se kit li gouvènman atravè MAST, kit li palman an, yo youn pa pran inisyativ pou rezoud li. Kote eta de dwa k ap pale pasi pala nan peyi a ? Patwon ki di yo se gwo demokrat ap maspinen ouvriye poutèt y ap defann enterè yo nan manifeste dezakò yo ak rekòmandasyon CSS la. Kote apyi palmantè yo te di y ap bay ouvriye yo ? Kote MAST nan wòl li genyen pou fè jestyon konfli ak nan fè respekte dwa travayè nan peyi a ? Absans entèvansyon leta sou vag revokasyon k ap fèt nan faktori yo montre konplisite yo ak patwona a pou kraze mouvman sendikal k ap pran pye nan sektè asanblaj tekstil la. Nou kondane fòm demisyon oswa absans reprezantan leta yo devan sitiyasyon kriz ak tansyon sosyal sa a. Nou kondane epi n ap denonse tout pratik entimidasyon ak reprezay anti sendikal patwon yo ap kontinye fè jis jounen jodia.

Se nan kontèks sa, KOSIT ap mande pou CSS rekonsidere rapò ak rekomandasyon tèt chat li fè yo. Se pou li rantre rapò epi relanse pwosesis negosyasyon/diskisyon prese prese pou fikse salè minimòm divès kategori travayè peyi a, epi fasilite negosyasyon pou fikse salè pwodiksyon nan faktori yo. Fòk konsèy la konprann rekòmandasyon li te fè yo non sèlman ilegal paske yo pa chita sou sa ki di nan atik 2.2 nan lwa 2009 la sou salè 300 goud ouvriye faktori yo te gen pou touche déjà. Konsa, li vin fikse salè ouvriye faktori yo ala bès nan vini ak 225 goud la. Men tou, jan salè minimòm yo fikse, yo gen yon karaktè antinasyonal ak anti travayè nan bay priyorite a sektè ki pwodyi pou ekspòtasyon sou sektè ki pwodyi pou mache lokal la. Yo ranfòse esplwatasyon travayè yo tankou(travayè nan min, travayè domestik, ajan sekirite yo). Met sou sa, li enkonsevab pou CSS la fin kite mwa janvye a fini san li pa di anyen ni pran okenn inisyativ.

N ap mande tout oganizasyon sendikal tout bon yo, òganizasyon dwa moun yo, òganizasyon fanm, òganizasyon pwogresis ak popilè konsekan yo fè solidarite ak ouvriye/ouvriyèz faktori yo k ap goumen pou yon kòz jis e ke patwona a vle kriminalize/dyabolize pou se yon mendèv dosil, tèt bese ki rete nan izin yo. Fòk ouvriye revoke yo reyentegre nan pòs travay yo kòmsadwa.Nou menm nan KOSIT, n ap kontinye kanpe dyanm pou reponn a tout atak oswa menas patwon yo ap fè kont ouvriye/yèz kèlkeswa oganizasyon sendikal yo ye. Manyen youn, se manyen nou tout ! Lit kont rapò CSS la dwe gen yon karaktè jeneralize ak nasyonal. Se pa enterè ouvriye sektè soutretans yo ki leze sèlman. Se tout travayè ki konsènen pa divès salè minimòm CSS rekòmande yo. Tout travayè dwe leve kanpe, mobilize ansanm ak ouvriye faktori ki te pouse premye rèl la mwa pase kont rekòmandasyon konsèy la. BATAY LA FENK KOMANSE ! NOU BITE, MEN NOU PA TONBE ! MOBILIZASYON KONT RAPÒ CSS LA DWE KONTINYE VANSE !

KOLEKTIT SENDIKAL IZIN TEKSTIL (KOSIT) 28 JANVYE 2014 - 3851 3282, 3102 5428, 3749 8302, 3652 5646 

Fowòm validasyon Kaye Nasyonal revandikasyon peyizan, 16-17 Avril 2018

Posté le 9 avril 2018 par Ricot Jean Pierre

20 ans après, les assassins du Père Jean-Marie Vincent courent toujours

Posté le 8 septembre 2014 par

Dénonciation constante du projet touristique et demande de libération de Jean Matulnès Lamy

Posté le 27 août 2014 par

Déclaration Conjointe : Appel à un instrument juridiquement contraignant sur les droits humains, les sociétés transnationales et autres entreprises

Posté le 27 juin 2014 par PAPDA

NÒT POU LAPRÈS SOU ARETE SALÈ MINIMÒM LAN

Posté le 9 juin 2014 par PAPDA

No to Starvation Wages in Haiti ! - No to Poverty Wages in the US !

Posté le 30 janvier 2014 par PAPDA

1915-2013 : 98 lane dominasyon ak eksplwatasyon Meriken sou peyi d Ayiti

Posté le 26 juillet 2013 par

Declaración de la Alianza Social Continental

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

Declaración del Encuentro de la Alianza Social Continental realizado el 1 y 2 de junio en Bogotá

Posté le 20 juin 2013 par PAPDA

La CDC assignée pour avoir encaissé l’argent versé par Haïti pour son indépendance

Posté le 13 mai 2013 par PAPDA

 

La nécessité d’augmenter le salaire minimum à 500 gourdes

Posté le 30 avril 2014

Mort de Norman Girvan : Une perte cruelle pour Haïti et la Caraïbe

Posté le 14 avril 2014

Déclaration de solidarité des organisations haïtiennes avec la Révolution Bolivarienne

Posté le 9 avril 2014

Pozisyon SOFA sou akò 14 mas 2014 ki soti nan dyalòg politik ak enstitisyonèl la

Posté le 24 mars 2014

Alerte à la déstructuration du marché du riz dans l’Artibonite

Posté le 10 mars 2014

Le dialogue politique et institutionnel sous l’égide du clergé catholique

Posté le 30 janvier 2014

210 lane depi gran jeneral lame revolisyonè yo deklare Ayiti endepandan

Posté le 8 janvier 2014

A propos de l’arrêt de la Cour Suprême de la République Dominicaine

Posté le 8 janvier 2014

YON GWO KOUT RÈL SOLIDARITE NASYONAL /ENTENASYONAL AK TRAVAYÈ/TRAVAYÈZ AYISYEN K AP VIV DOMINIKANI, LETA DOMINIKEN WETE TOUT DWA YO

Posté le 8 janvier 2014

L’économiste Camille Chalmers appuie une ’augmentation du salaire minimum des ouvriers à 500 gdes au lieu des 225 gdes proposés par le Conseil Supérieur du Salaire.

Posté le 30 décembre 2013

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox