PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

   


Home - Démocratie participative - Crises politiques

Alèt ! Konplo kont peyizan travayè nan Lakayè

Posté le 21 novembre 2005 par Administrateur

Batay Ouvriye ap mete popilasyon an an jeneral e kamarad konsekan yo an patikilye okouran yon beny san k ap pare ankò nan peyi a. Fwa sa a, se nan 5e seksyon Lakayè konplo sanginè a ap prepare.

Vreman vre, apre yo fin met atè ansyen majistra a pou tout vòl li te komèt yo, yo nonmen yon nouvo : se Wilbè Kaseyis, sanse pou rektifye sitiyasyon an. Men, an reyalite, se soti nan larivyè pou tonbe nan lanmè !

Nan tout plenn Lakayè, e menm pi lwen, poutèt bon kalite tè a e relasyon dimwatye ilegal e akayik ki toujou genyen nan pwodiksyon an, se yon kote ki toujou chaje ak konfli vyolan anpil. Nou annik sonje Pyat, kote kay te boule, san te koule, moun te mouri oswa sètoblije kite zòn la... nou annik sonje nan Jan Batis, kote, lò rekòt rive, se chak lane goumen a mò pete, la a ata lapolis twouve lanmò ane pase. E konfli tè sa yo toujou opoze grandon akayik yo anfas ti peyizan ki yo menm ap travay jan yo kapab, amelyore tè a pou kò yo, gen pou fè fas pou kò yo a nenpòt ki pwoblèm lanati, lò se pa bannan dominiken Leta kite ap anvayi mache a.

Nan 5e seksyon Lakayè, gen yon konfli tè ki, jounen jodi a, ap opoze yon grandon yo rele Klebè anfas ti peyizan travayè yo. Bagay yo te yon jan estabilize, jouk dènye majistra Kaseyis la vin rive. Se moun Klebè. E, vreman vre, depi an lagan li pran kòb nan men l pou monte sa li rele yon “polis riral”. Men “polis riral” la pa gen 2 bi, se entèvni zam alamen e “nan non lalwa” nan konfli Klebè ak ti peyizan yo. Yo gen tan gen èd jij Klodi, titilè Lakayè a ki, li menm, kareman ap chache “legalize” masak y ap prepare a. Jij Klodi, se bòfrè Klebè ! Li gen tan bay yon seri swadizan manda pou arete tout ti peyizan ki pa vle rantre nan lòd lespwatasyon akayik Klebè a. Yo plis vize Bwanèf, Dipi ak Michèl. Yo deja arete 3 ti peyizan, youn nan Bwanèf, 2 nan Michèl. Kounye a y ap mande 25,000 dola (vennsenk mil dola !!) pou lage chak ! Plizyè ti peyizan ki pè “Leta”, kòmanse kite zòn la pou yo pa arete yo, menm si yo pa konn pouki. Men dòt kanpe kin sou revandikasyon yo yo konnen ki jis, nan yon peyi ! E yo pa soti pou kite Klebè, ni majistra Kaseyis ak tout “jij” Klodi vin sansinen yo kon sa.

Popilasyon an kanpe ak ti peyizan yo. Non sèlman paske yo konnen se yo ki gen rezon men paske yo konnen tou ekzaksyon Klebè nan zòn la. Yo menm fè yon foul e bloke yon reyinyon sèten manm swadizan “polis riral” yo a yo te vle vin enstale nan zòn la.

Kidonk, jan nou kapab wè, se yon nouvo konfli sanglan k ap gonfle nan zòn lan. Grandon akayik yo ki santi yo sou pouvwa yo ak gouvènman reyaksyonè sa a ki anplas la, vle pwofite sitiyasyon an pou fè tout ekzaksyon e menm tout masak yo kapab pou bloke revandikasyon travayè yo ki, yo menm, ap pote peyi sa a sou do yo, san yo pa janm twouve pyès benefis vre nan fwi tout travay yo reyalize.

ALÈT ! BATAY OUVRIYE YON FWA ANKÒ AP DEKLARE ! ALÈT !

NOU DEJA REMAKE DEPI LONTAN, GOUVÈNMAN SA A, APA AJENNDA MERIKEN, LOKIPASYON AK LABOUJWAZI, LI PA SOTI POU OKIPE NI MENM TANDE PYÈS MOUN. SE SA K FÈ SE AK POPILASYON AN ANSANM AK TOUT PWOGRESIS KONSEKAN N AP ADRESE NOU JOUNEN JODI A.

ALÈT !! NOU DI ! JAN NOU TOUJOU ANONSE L : SE YON LÒT BENY SAN Y AP PREPARE !

Pou Batay Ouvriye

Yannick ETIENNE

Pòtoprens, 31 oktòb 2005 

American Curios (La Jornada)

Posté le 26 août 2014 par PAPDA

Cuba, un modèle selon l’Organisation mondiale de la santé

Posté le 7 août 2014 par PAPDA

Plan National de Régularisation des Etrangers en RD : Les autorités haïtiennes doivent agir en toute urgence Spécial

Posté le 16 juin 2014 par PAPDA

Exécution de l’arrêté d’expropriation du centre-ville de Port-au-Prince : position des organisations de droits humains

Posté le 12 juin 2014 par PAPDA

ZunZuneo avait bien pour but d’envoyer des messages à contenu politique

Posté le 14 avril 2014 par PAPDA

Le Sénat des États-Unis ouvre une enquête sur ZunZuneo, le « twitter » cubain

Posté le 14 avril 2014 par PAPDA

Enjeux de l’accord d’El Rancho

Posté le 24 mars 2014 par PAPDA

DECLARACIÓN POR LA AUTONOMÍA, LA CULTURA, LA DEMOCRATIZACIÓN Y LOS DERECHOS DEL PUEBLO LENCA DE OPALACA.

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

Ayiti : katastwòf 12 janvye 2010, 4 lane aprè, anyen pa chanje pou majorite Pèp Ayisyen an nan zafè lojman.

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

Pour ou contre le dialogue Haïti-République dominicaine

Posté le 3 mars 2014 par PAPDA

 

Quelle planification pour les 1.3 millions de déplacés ?

Posté le 7 décembre 2010

Déclaration de la Campagne "KABA GRANGOU" sur la conjoncture

Posté le 23 novembre 2010

Nòt pou lapres Kaba Grangou

Posté le 23 novembre 2010

Rejection of MINUSTAH

Posté le 28 octobre 2010

Comment Monsanto s’infiltre dans les pays du Sud (Source :Terra-eco)

Posté le 28 octobre 2010

Deklarasyon TK, Chandèl, MODEP

Posté le 18 mars 2008

Haïti, les Élections et la Démocratie

Posté le 8 octobre 2007

Haiti : Why is it necessary to relieve Haiti of its debt burden ?

Posté le 13 avril 2006

Haïti et la crise de la dette externe envers la France

Posté le 13 avril 2006

Pour une annulation IMMEDIATE de la dette envers la Banque Interaméricaine de Développement !

Posté le 8 mars 2006

 
 

Tous droits réservés © PAPDA 2005

URL ancien site (archives): www.rehred-haiti.net/membres/papda/ancien

Site réalisé par la PAPDA

Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL

Hébergement chez Alternatives Canada


Enhance your browsing experience: Get Firefox