PAPDA

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

Accueil > PAPDA > Partenaires > Pwogram aktivite pou selebrasyon jounen lang Kreyòl

Pwogram aktivite pou selebrasyon jounen lang Kreyòl

lundi 26 octobre 2009, par PAPDA

Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal (SAKS) ap òganize yon latriye aktivite pou komemore jounen lang kreyòl . Sòti 20 pou rive 29 oktòb 2009 la, SAKS ap reyalize plizyè konferans ak chita pale.

Si w bezwen plis enfòmasyon, verifye pwogramasyon an kin an suit atik la.

Konferans 1, Madi 20 oktòb, 10è am (FLA)
Tèm : “Demach nesesè pou aplikasyon yon politik lengwistik an Ayiti.”
Entèvenan : Pierre Vernet

Konferans 2, mèkredi 21 oktòb, 10è am (FLA)
Tèm : “Lang kreyòl kòm zouti revolisyon sosyal”
Entèvenan : Jean Anil Louis Juste.

Konferans 3, mèkredi 21 oktòb, 3è pm (FLA)
Tèm : “Kisa ki (ka) fè orijinalite Rap Kreyòl la ?”
Entèvenan : Pierre Rigaud Chéry.

Konferans 4, jedi 22 oktòb, 10è am (FLA)
Tèm : “Diferan apwòch teyorik sou kreyòl : konvèjans ak divèjans.”
Entèvenan : Lemète Zéphyr, Iv Dejan, Ernst Mirville

Konferans 5, vandredi 23 oktòb, 10è am (Bibliyotèk Nasyonal)
Evolisyon pwezi kreyòl soti nan Chouchoune pou rive jodi a / Evolisyon resi kreyòl soti Dezafi pou rive jodi a. Ki pwogrè ?
Entèvenan : Jean Euphèle Milcé, Georges Castera.

Konferans 6, Lendi 26 oktòb, 10è 30 am (FLA)
Tèm : “Kòmantè sou prensip Bwa Kayiman.”
Entèvenan : Pierre Michel Chéry

Konferans 7 Lendi 26 oktòb, 3è pm (FLA)
Tèm : “Ki wòl lang kreyòl dwe jwe nan travay inivèsitè an Ayiti ?”
Entèvenan : ASID (Asosyasyon Inivèsitè ak Inivèsitèz Desalinyen).

Konferans 8, madi 27 oktòb, 10è am (FLA)
Tèm : “Ki referans kiltirèl pou Ayisyen an jodi a ?”
Entèvenan : Bayyinah Bello, Jean Yves Blot

Konferans 9, madi 27 oktòb, 10è am (Bibliyotèk Nasyonal)
Tèm : “Ki politik Près Nasyonal pou l ankouraje moun ekri nan lang pèp la jodi a ?”
Entèvenan : Willems Edouard

Konferans 10, madi 27 oktòb, 3è pm (FLA)
Tèm : “Ki politik konpayi telefòn yo sou itilizasyon 2 lang ofisyèl peyi a ?”
Entèvenan : Reprezantan Haïtel.

Konferans 11, mèkredi 28 oktòb, 10è am (FLA)
Tèm : “Vodou ak Krisyanis an Ayiti : evolisyon rapò yo soti 1942 rive jodi a.”
Entèvenan : Rachel Beauvoir, Jean Hoët, Carole De Lynch, Edner Jeanty

Konferans 12 , jedi 29 oktòb, 10è am (FLA)
Tèm : “Rapò ant kreyòl Ayisyen, Lang Afriken ak Vodou.”
Entèvenan : Max G. Beauvoir

Konferans 13, jedi 29 oktòb, 10è am (FLA)
Tèm : “Lang kreyòl nan batay politik an Ayiti.
Entèvenan : Liliane Pierre Paul.

Konferans 14, jedi 29 oktòb, 3è pm (FLA)
Tèm : “Ansèyman kreyòl kòm lang etranje”
Entèvenan : Renauld Govain

Afich 28 oktob